Athro Abertawe yn ennill cydnabyddiaeth am hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o ddoctoriaid

Mae meddyg ymgynghorol o Abertawe wedi’i anrhydeddu am ei ymroddiad rhagorol i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o ddoctoriaid.

Cymaint yw parch doctoriaid iau Ysbyty Treforys i’r Athro Jeffery Stephens, cafodd ei enwebu ar gyfer gwobr Deoniaeth Cymru gan bump doctor iau.

Jeffrey StephensDerbyniodd dystysgrif o gydnabyddiaeth am ddod yn ail yn y categori gofal eilaidd yng ngwobrau’r Goruchwylydd neu Hyfforddwr Addysgol Gorau 2013 a drefnwyd gan Ddeoniaeth Cymru o Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig.

Cyflwynwyd y dystysgrif iddo mewn seremoni yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama, Caerdydd.

‌Meddai’r Athro Stephens: “Mae’r gwobrau’n seiliedig ar ddoctoriaid iau yn enwebi goruchwylwyr addysgol.  

“Teimlais yn wylaidd o gael fy enwebi gan bump o’r doctoriaid iau o Ysbyty Treforys.

“Roedd derbyn cydnabyddiaeth ganddynt fy mod yn gwneud yn gwneud gwaith da gyda’u haddysg a’u goruchwyliaeth yn fy mhlesio i’n fawr”.

Derbyniodd yr Athro Stephens ei gymhwysedd meddygol yn Llundain yn 1994. Yn 2005 ddaeth yn Uwch Ddarlithydd Clinigol ac yna’n Ddarllenydd yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Abertawe.

Ar hyn o bryd mae'n Athro mewn Meddygaeth (Diabetes a Metabolaeth) yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Abertawe ac yn Feddyg Ymgynghorol mewn Diabetes, Endocrinoleg a Meddygaeth Mewnol Gyffredinol yn Ysbyty Treforys.

Mae'n cymryd rhan weithredol yn addysgu ac ymchwil, ac yn parhau fel meddyg sy'n ymarfer mewn diabetes, endocrinoleg a meddygaeth gyffredinol.

Mae’r Athro Stephens wedi cyhoeddi dros 100 o gyhoeddiadau, ac mae’n cymryd rhan flaenllaw yn ymchwil a threialon clinigol.

Mae ganddo brofiad helaeth o ddysgu meddygaeth ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Yn ogystal, mae'n aelod o Gyngor Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd i Diabetes UK ac yn Gyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol ar gyfer Ymchwil a Datblygu o fewn Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg.

Meddai Akhila Mallipedhi, un o’r doctoriaid iau enwebodd yr Athro Stephens am y wobr: “Mae’r Athro Stephens wedi bod yn oruchwylydd i nifer fawr o ddoctoriaid iau dros y blynyddoedd, ac mae bob amser yn gefnogol a flaenweithgar wrth ein helpu ni i wella’n gyrfaoedd. 

"Mae'n ymrwymedig iawn i wella ein profiad, yn ogystal â’n diddordebau academaidd. Rydym i gyd yn teimlo'n gryf iawn amdano gan ei fod yn ein cynnwys mewn gwahanol brosiectau a fydd yn help gwella ein CV”.


Llun: Yr Athro Jeffrey Stephens (chwith) yn derbyn ei wobr oddi wrth yr Athro Peter Donnelly, Dirprwy Ddeon Ôl-raddedig Deoniaeth Cymru.


Cafodd y datganiad newyddion hwn ei gyhoeddi gan Adran Gyfathrebu Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.