Ysgrifennydd Cymru'n ymweld â Phrifysgol Abertawe

Ymwelodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, â Phrifysgol Abertawe heddiw i weld dros ei hunan sut mae'r Brifysgol yn tanlinellu ei statws yn arweinydd ym maes gwyddoniaeth ac arloesi.

‌Ymwelodd Mr Jones â'r Coleg Peirianneg, lle gwelodd gyfleusterau SMaRT (Ymchwilio a Phrofi Deunyddiau yn Abertawe), a chafodd ddiweddariad ar y gwaith gyda Rolls-Royce.

Hefyd, aeth i'r Techniwm Digidol lle mae arweinwyr busnes yn rhan o LEAD Cymru.  Mae hyn yn rhaglen datblygu arweinyddiaeth a gynlluniwyd i arfogi busnesau bach a chanolig â'r arfau sydd eu hangen i fynd a'u busnesau i'r lefel nesaf.

Dywedodd yr Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Mae SMaRT yn gwmni a sefydlwyd trwy gydweithredu rhwng Rolls Royce a Phrifysgol Abertawe.  Bydd yn ymateb i anghenion Rolls Royce a chwsmeriaid eraill am brofion ymgripio a lludded ar ddeunyddiau hen a newydd a ddefnyddir yn y diwydiannau awyrofod a pheiriannau awyrofod. Mae'n cynnal ymchwil academaidd yn ogystal â gwneud gwaith profi a dadansoddi masnachol.

Secretary of State for Wales visit"Mae buddsoddi ar raddfa heb gynsail blaenorol mewn staff newydd ac isadeiledd ymchwil wedi cynnwys cyfleusterau o'r radd flaenaf ar y campws a newidiadau strwythurol yn ein Colegau.  Y bwriad yw meithrin awyrgylch lle caiff ymchwil arloesol ffynnu wrth gydweithio a phartneriaid diwydiannol sy'n gallu masnacheiddio rhai o'r syniadau newydd."