Y Ganolfan Eifftaidd yn helpu pobl ifanc i ennill profiad gwaith

Mae'r Ganolfan Eifftaidd yn falch o groesawu tri aelod newydd o staff i’w tîm ymroddedig a gweithgar, diolch i gynllun gwaith a ariannir gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r Ganolfan Eifftaidd, sydd wedi'i lleoli yn Abertawe, wedi derbyn cyllid gan Dwf Swyddi Cymru, a weinyddir gan Talk Training, i gyflogi tri Chynorthwyydd Amgueddfa dan hyfforddiant am gyfnod o 6 mis.

Gwnaeth Samuel Wale, Rosemary Freeman ac Angharad Gavin drechu'r gystadleuaeth frwd i ennill lleoliad yn y Ganolfan lle y byddant yn ennill profiad gwerthfawr yn y diwydiant treftadaeth a fydd yn eu helpu wrth iddynt wneud ceisiadau am unrhyw swyddi yn y maes arbenigol hwn o waith yn y dyfodol.

Egypt Centre Trainee Assistants

Mae llawer o gystadleuaeth am waith amgueddfa am dâl ac yn anffodus, heb unrhyw brofiad blaenorol, mae'n anodd ennill gwaith am dâl mewn amgueddfa. Cafodd y swyddi eu hysbysebu ar draws Cymru a derbyniwyd 30 o geisiadau gan bobl ifanc rhwng 18-24 oed a oedd yn awyddus i ennill profiad o weithio mewn amgueddfa. Mae Sam a Rosemary yn gyn-fyfyrwyr o Brifysgol Abertawe ac mae gan Sam MA mewn Astudiaethau Amgueddfa o Brifysgol Caerlŷr a bu’r tri ymgeisydd llwyddiannus gynt yn wirfoddolwyr yn y Ganolfan Eifftaidd.

Meddai'r Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert:

"Mae cyfleoedd i'n pobl ifanc yn cael eu lleihau drwy'r nifer cyfyngedig o swyddi sydd ar gael a'r gystadleuaeth am y swyddi hynny. Mae Twf Sgiliau Cymru wedi'i dylunio i fynd i'r afael â mater pwysig y mae pobl ifanc yn ei wynebu wrth chwilio am waith, yn benodol, sut y gallant sicrhau'r profiad gwaith perthnasol y mae cyflogwyr yn gofyn amdanynt wrth recriwtio.

"Rydw i'n falch bod y rhaglen lwyddiannus hon wedi caniatáu i'r Ganolfan Eifftaidd gyflogi'r tri chyfranogwr hyn a hoffwn ddymuno pob lwc iddynt yn eu swyddi."

Meddai Wendy Goodridge, Curadur Cynorthwyol: 

"Rydw i wrth fy modd o gael Rosie, Angharad a Sam yma fel rhan o'n tîm yn y Ganolfan Eifftaidd.  Mae hwn yn gyfle prin, yn rhoi cyflogaeth am dâl iddynt a phrofiad o weithio mewn amgueddfa, er mwyn ennill sgiliau mewn meysydd megis addysg, dogfennu a marchnata mewn amgueddfeydd, a fydd yn amhrisiadwy iddynt wrth iddynt chwilio am waith llawn-amser yn y sector amgueddfeydd. Maen nhw eisoes wedi dechrau gweithio trwy eu rhaglen profiad gwaith gyffrous drwy drefnu taith i wirfoddolwyr i Sain Ffagan, trwy ddysgu sut yr ydym yn darparu ein gweithgareddau ymarferol a thrwy gynllunio sesiynau addysgu allgymorth ar gyfer Coleg Woking!"

Llun: (Chwith i'r dde). Angharad Gavin, Sam Wale, Rosie Freeman.