Bydd Prifysgol Abertawe yn cynnal ei Hwythnos Ffydd gyntaf ac rydym yn gobeithio y bydd yr wythnos hon yn datblygu i fod yn ddigwyddiad o bwys yng nghalendr y Brifysgol.

Arddangosfa: 11 - 15 Mawrth 2013; 10.30 -16.00

Cinio Rhyng-ffydd: 14 Mawrth 2013; 17.30

Amcanion Wythnos Ffydd

  • Dod â myfyrwyr, staff ac aelodau'r gymuned o wahanol gefndiroedd crefyddol at ei gilydd mewn amgylchedd sy'n annog trafod safbwyntiau mewn modd agored a chyfeillgar
  • Codi proffil amrywiaeth ffydd ym Mhrifysgol Abertawe ac yn y gymuned
  • Amlygu perthnasau positif rhwng pobl o wahanol gredoau
  • Cynrychioli credoau'r byd mewn un safle i godi ymwybyddiaeth a hwyluso addysg

Daeth y syniad o Wythnos Ffydd o Wythnos Ymwybyddiaeth Islamaidd, digwyddiad blynyddol a drefnir gan y Gymdeithas Islamaidd (ISOC) a Mosg y Brifysgol gyda chymorth Undeb y Myfyrwyr.  Eleni, dan arweinyddiaeth Sheik Mohsen El-Beltagi, Cynghorydd Myfyrwyr Mwslimaidd/Imam a'r Parchedig Nigel John, Caplan y Brifysgol a thrwy gymorth arweinwyr ffydd eraill ar y campws, mae'r digwyddiad hwn wedi'i ehangu i gynnwys yr holl gredoau sydd am gymryd rhan.

Bydd yr arddangosfa wythnos o hyd yn cael ei hagor ar ddydd Llun 11 Mawrth 2013 am 10.30am gan Arglwydd Raglaw Morgannwg Ei Mawrhydi ym mhresenoldeb Arglwydd Faer Castell-nedd a Phort Talbot, a Dirprwy Faeres Dinas a Sir Abertawe. Ar y 15fed Mawrth 2013 bydd y grwpiau ffydd yn cynnal cinio a ddarperir gan Wasanaethau Arlwyo'r Brifysgol.

Mae'r credoau a fydd yn cymryd rhan yn yr arddangosfa yn cynnwys: Bwdhaeth, Cristnogaeth, y Symudiad Hare Krishna, Hindŵaeth, Islam, Iddewiaeth, Paganiaeth, Peacemala, Crynwriaeth, Rastaffariaeth a Siciaeth. Mae'r Digwyddiad wedi'i noddi gan Golegau yn y Brifysgol, Gwasanaethau Proffesiynol, Undeb y Myfyrwyr, Dinas a Sir Abertawe, Heddlu De Cymru a chymuned Mosg Mwslimaidd y Brifysgol

Rydym yn rhagweld y bydd 20 o ysgolion a cholegau a sawl mil o ymwelwyr o ardal Abertawe a'r cyffiniau yn ymweld â'r arddangosfa, yn ogystal â'n myfyrwyr a'n staff ein hunain. Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau'r wythnos, cysylltwch â Swyddog Rhyngwladol Undeb y Myfyrwyr / Cydlynydd Wythnos Ffydd Abertawe Mahaboob Basha ar international@swansea-union.co.uk