Whose People? Wales, Israel, Palestine

Siaradwr: Dr Jasmine Donahaye, Prifysgol Abertawe

Dr Jasmine Donahaye

Dyddiad: Dydd Mercher 19 Mehefin 2013

Amser: 1.15yp

Lleoliad: Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Mynediad: Mynediad am ddim a chroeso i bawb

Crynodeb o’r ddarlith:

Bydd Dr Jasmine Donahaye yn trafod agweddau ar ei chyfrol ‘Whose People? Wales, Israel, Palestine’ (Gwasg Prifysgol Cymru), sy’n ymchwilio i drafferthion gwladychiaeth Gymreig, Seioniaeth Gristnogol, cenhadon fel ethnograffwyr cynnar, a’r defnydd o ddelweddu Semitaidd mewn diwylliant.

Gwybodaeth am y siaradwr:

Mae Dr Jasmine Donahaye yn ddarlithydd ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Abertawe ac yn gydymaith ymchwil gyda Chanolfan CREW. Ei diddordeb pennaf ym maes ymchwil yw llenyddiaeth Cymru Saesneg, Prydain-Iddewig yn ogystal ag Israel/Palestina.

Cefnogir y ddarlith hon gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Cyswllt: Ewch i www.llgc.org.uk/drwm neu ffoniwch 01970 632 548.

Llun: Keith Morris