Rhaglen Seminar y Gymraeg Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe ar y cyd ag Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor

 

Teitl y Ddarlith: 'Ifor, Harri a Saunders: pennod yn hanes dysg Gymraeg'

Siaradwr: Yr Athro Peredur Lynch (yn traddodi o Fangor)   Dyddiad: Dydd Iau 14 Chwefror

 

Teitl y Ddarlith: 'Darnau o'r Hunan: Ysgrifennu Hunangofiannol yr Awdures

Gymraeg.' Siaradwr: Dr Rhianedd Jewell   Dyddiad: Dydd Iau 7 Mawrth

 

Teitl y Ddarlith: 'Sut y mae beirdd yn canfod eu llais?' (gyda golwg ar waith tri bardd cyfoes)

Siaradwr: Yr Athro Tudur Hallam   Dyddiad: Dydd Iau 21 Mawrth

 

Teitl y Ddarlith: 'Iaith Swyddogol Gyntaf y Wladwriaeth? - Y Wyddeleg mewn llysoedd troseddol'

Siaradwr: Yr Athro R. Gwynedd Parry   Dyddiad: Dydd Iau 18 Ebrill

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Amser: 5yh

Lleoliad: Gofod Dysgu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol Ystafell 201 CDS

                (y tu ôl i adeilad Taliesin, Prifysgol Abertawe)

Mynediad: Am ddim a chroeso i bawb

Cyswllt:  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Athro Tudur Hallam, (T.R.Hallam@abertawe.ac.uk).