Seminar am ddim i helpu busnesau TGCh i gael gafael ar gyllid Ymchwil a Datblygu.

Cynhelir seminar hanner diwrnod am ddim yr wythnos nesaf yn canolbwyntio ar sut all busnesau, academyddion, a sefydliadau yn y sector TGCh gael cymorth rhanbarthol a chenedlaethol trwy'r rhaglen Gorwel 2020, sef rhaglen ariannu newydd yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil ac Arloesi.

Cefnogir y digwyddiad gan Rwydwaith Menter Ewrop, a arweinir gan Brifysgol Abertawe a'r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth TGCh. Bydd y seminar yn helpu pobl yn y sector TGCh i ddeall sut y cânt gymorth o raglen ariannu €70 biliwn Gorwel 2020 i gefnogi ymchwil a datblygu. 

Dyddiad: Dydd Gwener 18 Hydref 2013

Amser: 10.15am – 15.00pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Abaty Singleton, Prifysgol Abertawe, Abertawe SA2 8PP

Mynediad: Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ac yn agored i bawb.  Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, ar sail 'cyntaf i'r felin'.

Mae gan y siaradwyr brofiad helaeth o ymwneud â chyllid Ewropeaidd.  Bydd cyfle am sesiwn holi ac ateb a chyfle i rwydweithio â chynrychiolwyr eraill ac â'r siaradwyr.

Gall busnesau, academyddion, a sefydliadau sy'n dod i'r digwyddiad elwa trwy:

  • Dysgu am y datblygiadau diweddaraf o ran rhaglen ariannu Gorwel 2020
  • Cael trosolwg o Raglen Waith Arfaethedig Gorwel 2020 yn y cyfnod tan y galwadau cyntaf am gynigion ar ddiwedd y flwyddyn

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, ewch i https://horizon2020swansea.eventbrite.co.uk/

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, cliciwch yma neu cysylltwch â Rachel Matovu.  Ffôn: 01792 602481 E-bost: r.j.matovu@abertawe.ac.uk