Sam y Seren Rygbi ar Restr Fer Gwobr Genedlaethol

Mae un o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe sy’n astudio Gwyddor Chwaraeon wedi cael ei enwebu ar gyfer rhestr fer cystadleuaeth genedlaethol.

Sam

Mae Sam Lewis o’r Mumbles ac sy’n aelod o dîm rygbi Prifysgol Abertawe a’r Gweilch wedi’i enwebu ar gyfer Gwobr Breakthrough LV.

Bwriad y Wobr yw cydnabod doniau’r chwaraewyr hynny sydd ynghlwm â Chwpan LV = y tymor yma a chefnogwyr rygbi fydd yn dewis yr enillydd trwy gyfrwng gwefan LV =.

16 tîm sy’n rhan o Gwpan yr LV = gan gynnwys 4 o Gymru ag Undeb Rygbi Pêl-droed sy’n rheoli’r bencampwriaeth.

Cafodd pob chwaraewr o dan 23 eu hasesu fel rhan o’r broses ddethol a dewiswyd y ddau chwaraewr gorau o bob cymal, yn ogystal â’r ddau oedd â’r sgor uchaf ar gyfartaledd.

Sam oedd un o’r cyntaf i gael ei ddewis wedi perfformiad gwefreiddiol ganddo yn y rownd gyntaf.

Mae rygbi wedi chwarae rhan ganolog yn nheulu Sam dros y blynyddoedd. Roedd ei dad, Roy yn chwarae i Abertawe a Chastell Nedd a threuliodd Ben, ei frawd gyfnod ar y cae rygbi cyn iddo ymddeol oherwydd anaf yn ddiweddar.

Meddai Richard Lancaster, Prif Hyfforddwr Prifysgol Abertawe: ‘‘Rydym yn falch iawn o Sam ym Mhrifysgol Abertawe gan ei fod yn gweld pwysigrwydd dilyn gyrfa ym maes gwyddor chwaraeon wrth hyfforddi’n galed ar y cae rygbi. Mae heb os yn esiampl i ddarpar athletwyr ar draws y Brifysgol.’’

Bydd y chwaraewr buddugol yn derbyn Tlws LV = a bydd LV = yn rhoi £1,000 tuag at fenter rygbi lleol o ddewis yr enillydd.