Prosiect yn lansio gwefan a chalendr digwyddiadau newydd

Bydd prosiect ymchwil a arweinir gan Brifysgol Abertawe sy'n archwilio diwydiannaeth a'i heffaith ar bobl anabl yn lansio gwefan a rhaglen digwyddiadau cyhoeddus a fydd yn cynnwys trafodaethau, cerddoriaeth, barddoniaeth, ffilmiau a ffotograffau.

The price of coalMae’r prosiect Anabledd a'r Gymdeithas Ddiwydiannol: Hanes Diwylliannol Cymharol o Feysydd Glo Prydain 1780-1948, sydd â Dyfarniad Rhaglen Ymddiriedolaeth Wellcome, wedi lansio eu gwefan swyddogol, lle y mae modd i unrhyw un sydd â diddordeb am y prosiect ddod o hyd i ragor o wybodaeth am dîm y prosiect, eu casgliad o adnoddau a digwyddiadau a chynadleddau cyhoeddus sydd ar ddod. Ewch i www.dis-ind-soc.org.uk 

Bydd tîm y prosiect hefyd yn rhoi'r newyddion diweddaraf i gyd ar ffurf blog ac yn darparu cyflenwad newyddion ar Twitter am gynnydd ymchwil ac agweddau arall o'r prosiect hanes anabledd a mwyngloddio.

Un o'r digwyddiadau cyntaf ar y calendr digwyddiadau yw'r sioe deithiol The Price of Coal,  yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe ar ddydd Sadwrn 23 Mawrth 2013, o 10am - 4pm.

Meddai'r Athro Anne Borsay o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe, sy'n arwain y prosiect: "Ymhlith digwyddiadau'r diwrnod bydd araith gyweirnod gan Rhodri Morgan, Canghellor Prifysgol Abertawe am hanner dydd, sgyrsiau gan aelodau o dîm y prosiect, trafodaeth banel wedi'i chadeirio gan Hywel Francis AS, perfformiadau o faledi a barddoniaeth o gymunedau mwyngloddio.  Bydd ffilmiau dogfen, ffotograffau a nifer o adnoddau eraill hefyd yn cael eu harddangos yn y digwyddiad.  Mae croeso i ymwelwyr ddod ag unrhyw ddogfennau ac arteffactau yn ymwneud â'r diwydiant glo i'w trafod gyda'r tîm." Dechreuwyd y prosiect Anabledd a'r Gymdeithas Ddiwydiannol: Hanes Diwylliannol Cymharol o Feysydd Glo Prydain, 1780-1948 yn hwyr yn 2011 fel menter ar y cyd rhwng Prifysgolion Abertawe, Aberystwyth, Northumbria, Ystrad Clud a Glasgow Caledonian. Mae'n archwilio effaith ddiwydiannaeth ar bobl anabl mewn tair ardal pyllau glo ym Mhrydain: de Cymru, gogledd-ddwyrain Lloegr a chanolbarth yr Alban.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect a'r holl ddigwyddiadau sydd ar ddod, ewch i www.dis-ind-soc.org.uk neu e-bostiwch dis-ind-soc@abertawe.ac.uk.

Anabledd a'r Gymdeithas Ddiwydiannol: Hanes Diwylliannol Cymharol o Feysydd Glo Prydain 1780-1948: Gwefan: www.dis-ind-soc.org.uk E-bost: dis-ind-soc@abertawe.ac.uk   Twitter: www.twitter.com/DisIndSoc