Prosiect Myfyrwyr sy'n Weithwyr Rhyw: Symposiwm Gwaith Rhyw a Lles

Mae prosiect ymchwil Prifysgol Abertawe sy'n ceisio datblygu gwasanaethau cymorth ar gyfer myfyrwyr sy'n weithwyr rhyw yng Nghymru'n trefnu symposiwm fydd yn canolbwyntio ar waith rhyw a lles.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, a bydd yn trafod y prif faterion sy'n effeithio ar iechyd a lles myfyrwyr wy'n weithwyr rhyw. Fe allai fod o ddiddordeb i bobl sy'n gweithio gyda gweithwyr rhyw, ymarferwyr iechyd rhywiol, gwasanaethau cymorth myfyrwyr, a chynrychiolwyr undebau myfyrwyr.

Dyddiad: Mercher 1 Mai 2013

Amser: 2pm – 4.30pm

Lleoliad: Darlithfa - Glyndŵr E, Prifysgol Abertawe

Student Sex Work projectY siaradwyr fydd:

  • Dr Tracey Sagar: Prif Ymchwilydd 'Prosiect Myfyrwyr sy'n Weithwyr Rhyw' Prifysgol Abertawe - Meeting the safety needs of student sex workers: cross sector collaboration and referral mechanisms
  • Sam Geuens: Rhywolegwr Clinigol, Cymdeithas Rhywoleg Fflandrys - Gwlad Belg. Sex work and sexual well-being: sexual boundaries and implications for sex workers and health professionals.
  • Becky Adams: Ymgynghorydd Annibynnol Gwaith Rhyw - Motivations and need: promoting learning and understanding about young people engaged in the sex markets
  • Yr Athro Chris Morris: Ysgol Ffilm Casnewydd - The complexities of sex work: challenges for creative dissemination

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, cysylltwch â Phrosiect Myfyrwyr sy'n Weithwyr Rhyw ccjc-sswp@swansea.ac.uk gan roi'ch enw, manylion cyswllt, a manylion eich sefydliad.

Am ragor o wybodaeth:

Twitter: @TSSWP neu cewch ymuno â'n grŵp Facebook ar  facebook.com/thestudentsexworkproject

I siarad â thîm y prosiect yn gyfrinachol, ewch i www.thestudentsexworkproject.co.uk