Prifysgolion: Cyfres Agor Drysau i Fusnes;

Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth TGCh a Phartneriaeth Arloesi'r Ddraig* yn cyhoeddi

‘Prifysgolion yn Trafod TGCh â Busnesau’

Dydd Iau 23ain Mai, 5.30 pm

yn

Stadiwm Liberty, Abertawe

Digwyddiad prifysgol i fusnesau yn y sector TGCh a'r rheiny sydd am gael mynediad at alluoedd TGCh

Cyfres o seminarau ac arddangosfeydd i ddangos yr hyn sydd gan brifysgolion i'w cynnig o ran TGCh:

o Rhaglenni hyfforddiant TGCh tymor byr a thymor hir

o Gwybodaeth am leoliadau TG i fyfyrwyr a chyfleoedd ymchwil

o Cyfleoedd cydweithio â diwydiant TGCh

o Gwybodaeth ar gyfleoedd ariannu

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei chynnal gan y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth TGCh mewn partneriaeth â

Phrifysgol Abertawe, Metropolitan Abertawe: Prifysgol y Drindod Dewi Sant a'r Brifysgol Agored