Prifysgol Abertawe yn rhagori yn nhabl pynciau QS

Cafodd Prifysgol Abertawe ei chynnwys ymhlith 200 sefydliad gorau'r byd gan 'QS World University Subject Rankings'.

Mae tablau fesul pwnc 2013 a gyhoeddwyd heddiw'n dangos bod Prifysgol Abertawe wedi gwella ei safle ar gyfer Peirianneg - Sifil a Strwythurol, Peirianneg - Mecanyddol, a Daearyddiaeth. Y llynedd, roedd y Brifysgol ymhlith y 200 gorau am y Gyfraith hefyd.

Dywedodd Dirprwy Is-ganghellor Hilary Lappin-Scott: "Mae bod ymhlith y 200 sefydliad gorau yn y byd am un pwnc yn newyddion da iawn, ond mae bod â phedwar pwnc yn y 200 uchaf ers 2012 yn rhagorol. Mae'r gwaith caled a wnaed i wella ein safle yn y byd yn llawn haeddu'r gydnabyddiaeth o'r gwelliant yn y pynciau hyn. Mae ein safle yn y tablau hyn yn fesur amlwg o'n perfformiad, ein henw da, a rhagoriaeth y profiad yr ydym yn ei ddarparu ar gyfer ein myfyrwyr. Mae'n dangos bod Abertawe, sefydliad uchelgeisiol a arweinir gan ymchwil gydag addysgu o'r safon uchaf, yn lle ardderchog i fyfyrwyr o'r DU, o'r Undeb Ewropeaidd, ac o dramor ddod i astudio. Mae i gyd yn dangos bod Abertawe yn brifysgol sydd ar ei ffordd i fyny."

Mae gwelliant Prifysgol Abertawe yn y tablau QS yn dilyn y newyddion da'r llynedd bod y Brifysgol wedi cadw ei lle ym 5% uchaf prifysgolion ledled y byd yn nhablau cyffredinol QS 2012/13.

Mae'r 'Complete University Guide 2014', a gyhoeddwyd yn ddiweddar, sy'n rhestru 124 o sefydliadau'r DU yn ei dablau, yn dangos bod Abertawe wedi cyrraedd yr 20 uchaf am 12 o'i phynciau, gan gynnwys nyrsio, peirianneg, astudiaethau Americanaidd, polisi cymdeithasol, a thechnoleg feddygol.

Mae'r Brifysgol wedi bod yn gweithio'n galed i wella rhagolygon gyrfa ei myfyrwyr hefyd, trwy lansio Academi Gyflogadwyedd Abertawe er enghraifft. Mae hyn wedi dwyn ffrwyth - mae'r Brifysgol wedi dringo 11 safle yn y tabl am ragolygon gyrfa ei graddedigion. Yn ei grynswth, mae'r Llawlyfr yn dangos bod gan Brifysgol Abertawe le ymhlith sefydliadau ymchwil blaenllaw eraill y DU.

Mae tystiolaeth arall yn dangos darlun tebyg. Cododd y Brifysgol 13 safle yn y Sunday Times University Guide, 2013; cafodd 5 seren am ansawdd ei haddysgu oddi wrth system QS ar gyfer cymharu prifysgolion y byd; ac yn ddiweddar, fe'i rhoddwyd ymhlith 500 prifysgol orau'r byd.   

http://www.topuniversities.com/subject-rankings