Prifysgol Abertawe yn dathlu genedigaeth gwleidydd enwog o Gymro

I ddathlu 150 mlynedd ers genedigaeth David Lloyd George, mae Prifysgol Abertawe yn falch o gyhoeddi bod drama am y gwleidydd enwog o Gymro, a ysgrifennwyd gan y dramodydd, D.J. Britton, wedi cyrraedd y rhestr fer am dair gwobr gan feirniaid theatr ifainc.

Cafodd y ddrama ffuglen un actor, The Wizard the Goat and the Man Who Won the War, ei hysgrifennu a'i chyfarwyddo gan David Britton, uwch ddarlithydd sy'n arwain y cyrsiau ysgrifennu dramatig ar y rhaglen Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abertawe.

Richard Elfyn

Mae David wrth ei fodd bod yr hyn y mae fe'n ei alw'n 'sioe raddfa fach' wedi cyrraedd y rhestr fer am dair gwobr Iaith Saesneg y tro cyntaf i Wobrwyon Beirniaid Theatr Cymru gael eu cynnal. Y tair gwobr yw: Actor Gwrywaidd Gorau (Richard Elfyn), Cynhyrchiad Gorau, a gwobr dramodydd Urdd yr Awduron (D J Britton). Cyhoeddir yr enillwyr mewn digwyddiad arbennig yn Theatr y Sherman, Caerdydd, ar 26 Ionawr.

Meddai David: "Dwi'n hynod o falch ein bod wedi'n henwebu gan bobl ifanc, ac wedi cyrraedd y rhestr fer am y gwobrwyon cyffrous hyn, gan fod angen i ni annog ein pobl ifanc talentog i archwilio, ac i ymuno â, byd cyffrous y theatr.

"Mae nifer o sioeau ardderchog yn cystadlu ym mhob categori, y rhan fwyaf ohonynt yn fwy o ran maint ac yn fwy ysblennydd - ond mae cyrraedd tair rhestr fer yn foddhaol iawn."

Mae'r cynhyrchiad, a lwyfannwyd gyntaf yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin ym Mhrifysgol Abertawe cyn mynd ar daith genedlaethol, newydd ddychwelyd o Singapore, lle cafwyd cymeradwyaeth sefyll ac adolygiad gwych. 

  • Mae Gwobrau Beirniaid Theatr Cymru yn allbwn y cynllun Beirniaid Ifainc, sef gr┼Áp o bobl ifanc, rhwng 12 a 25 oed, sy'n adolygu cynyrchiadau'r llwyfan yng Nghymru.  Cyhoeddir eu hadolygiadau ar-lein wedyn. Roeddent yn gwybod am CATS (Critics Awards for theatre in Scotland) ac yn dymuno gweld digwyddiad tebyg yng Nghymru.  Fe wnaeth Guy O'Donnell, Swyddog Datblygu'r Celfyddydau ar gyfer Cyngor Penybont-ar-Ogwr, sy'n rhedeg y cynllun Beirniaid Ifainc, wahodd beirniaid theatr proffesiynol yng Nghymru i ffurfio panel gyda'r Cynllun Beirniaid Ifainc i dynnu'r rhestr fer gyntaf o'r llu o gynyrchiadau gan gwmnïau o Gymru a welwyd ganddynt yn ystod 2012. Y gobaith yw y bydd hyn yn ddigwyddiad blynyddol. Am ragor o wybodaeth am y gwobrwyon, ewch i:http://tinyurl.com/bhtw28g

  •  Mae D.J. Britton yn ddramodydd gwobrwyedig, yn gyfarwyddwr, ac yn arbenigwr o ran addasu gwaith ar gyfer y llwyfan.  https://www.swan.ac.uk/staff/academic/artshumanities/ell/brittond. Bu David yn Gynhyrchydd Gweithredol Cenedlaethol adran drama radio Corfforaeth Darlledu Awstralia, ac mae bellach yn arbenigwr Drama ar Raglen Ysgrifennu Creadigol yr Adran Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe. Dolen: http://www.swan.ac.uk/english/creativewriting/