Prifysgol Abertawe yn cael Eithriad Llawn ar gyfer yr ACCA

Mae gradd israddedig BSc Cyfrifeg a Chyllid Ysgol Fusnes Prifysgol Abertawe wedi derbyn ei nawfed eithriad gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA).

Mae hyn bellach yn rhoi eithriad LLAWN (o'r 9 papur i gyd) i Brifysgol Abertawe ar lefel Sylfaenol cymhwyster proffesiynol yr ACCA. Gall myfyrwyr â Gradd Cyfrifeg a Chyllid sy'n cymryd y modiwlau Archwilio a Threth dewisol adael y Brifysgol bellach fel cyfrifwyr wedi'u cymhwyso'n rhannol a bydd dim ond angen iddynt sefyll y 5arholiad lefel Proffesiynol er mwyn cymhwyso'n llawn. Mae hyn yn hwb enfawr i'w rhagolygon cyflogaeth.

Bydd y rhaglen BSc Cyfrifeg a Chyllid 3 blynedd (llawn-amser), sydd wedi'i hachredu gan Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli (CIMA) a Chymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig yn helpu i roi gyrfa mewn cyfrifeg ar y trywydd cyflym drwy ddarparu eithriadau rhag arholiadau proffesiynol allweddol. Cafodd y rhaglen hon a addysgir gan gyfrifwyr cymwysedig sydd â chyfoeth o brofiad diwydiannol sgôr o 96% yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf. Mae myfyrwyr yn cymryd modiwlau gorfodol mewn cyfrifeg reoli, cyfrifeg ariannol, cyllid corfforaethol, gwasanaethau ariannol a threth, yn ogystal â modiwlau dewisol ar draws dewis helaeth o fodiwlau.

Am ragor o wybodaeth yngl┼Ěn â'r cyrsiau a gynigir gan Ysgol Fusnes Prifysgol Abertawe ewch i http://www.swan.ac.uk/business-economics-and-law/business-undergrad