Prifysgol Abertawe'n arwain y ffordd i fusnesau Cymru

Graddiodd dros 60 o arweinwyr a pherchen-reolwyr Busnesau Bach a Chanolig o Ardal Gydgyfeirio Cymru'r haf yma trwy raglen datblygu arweinyddiaeth broffesiynol Prifysgol Abertawe, sef LEAD Cymru. Sefydlwyd y rhaglen i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth pobl fusnes.

Roedd y myfyrwyr, a ddaeth o amrediad eang o sefydliadau, wedi dysgu am sgiliau arweinyddiaeth a phersbectifau arweinyddiaeth ar gwrs sy'n seiliedig i raddau helaeth ar ddysgu trwy brofiad.

Mae'r rhaglen yn para 10 mis, ac fe'i hariennir yn llawn gan yr Undeb Ewropeaidd.  Mae'n datblygu'r myfyrwyr trwy gyfres o ddosbarthiadau meistr, sesiynau rhyngweithiol gr┼Áp cyfoedion, sesiynau hyfforddi unigol, a sesiwn breswyl ddau ddiwrnod.

Dywedodd Gary Walpole, y Rheolwr Gweithrediadau a Marchnata: "Mae cystadlu brwd am lefydd ar y cwrs, a disgwylir i'r rhai a ddewisir ymrwymo i dreulio dau ddiwrnod y mis ar y rhaglen.

"Mae'r rhaglen yn gweithio; mae cyn-fyfyrwyr y rhaglen yn dweud, ar gyfartaledd, bod trosiant blynyddol eu cwmnïau wedi cynyddu o 26%.

"Mae'r myfyrwyr sy'n ymuno â'n rhwydwaith o arweinwyr a pherchen-reolwyr Busnesau Bach a Chanolig yn cael cyfle i wella eu rhwydweithiau trwy wneud cysylltiadau ar draws Prifysgol Abertawe."

Dywedodd Maudie Hughes, Prif Weithredwr Twristiaeth Sir Benfro, a raddiodd o'r cwrs ym Mhenfro: "Mae rhaglen LEAD Cymru wedi bod yn gyfle gwych i ystyried sut ydw i'n gweithio o fewn y busnes, a'r effaith dwi'n ei gael ar y busnes ac ar fy nhîm. Mae'r sgiliau a ddysgais ar y rhaglen eisoes wedi bod yn amhrisiadwy i finnau, i fy nhîm, ac i'r busnes."

Cafodd Cleopatra Browne, a raddiodd fel aelod o garfan Penfro hefyd, ei henwi ymhlith 25 Sêr Busnes sydd ar eu cynnydd yn rhifyn Mehefin/Gorffennaf 2013 y 'Wales Business Insider'.

Mae Cleopatra'n Rheolwr Gyfarwyddwr 'Coastal Quest Engineering' yn Sir Benfro.

Meddai Gary: "Mae’n gamp anhygoel i Cleopatra gael ei chynnwys yn rhestr y 25 uchaf. Balch yw gweld bod LEAD Cymru'n ei helpu i ddatblygu ei busnes."

Nid rhywbeth newydd i Cleopatra yw ennill gwobrau. Ym Mehefin, fe'i henwyd yn enillydd gwobr 'Entrepreneur Neilltuol' 'Women 1st Shine'.

Bydd LEAD Cymru'n cynnig ei raglen datblygu arweinyddiaeth yn Sir Benfro, gan gychwyn ar 12 Tachwedd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan: http://www.leadwales.co.uk/cy/