Bydd y Ganolfan Eifftaidd, Prifysgol Abertawe, yn chwilio am Ddaemoniaid, Hudion ac Ysbrydion y Meirw pan fydd yn agor ei drysau ar gyfer ei digwyddiad Noson yn yr Amgueddfa ar ddydd Iau 16eg Mai.

Gwahoddir teuluoedd ac unigolion i fynychu'r Ganolfan ar gyfer noswaith o hwyl am ddim yn ymwneud ag archwilio hen agweddau Eifftaidd tuag at ddaemoniaid, ysbrydion y meirw a hud a lledrith. 

Embracing of Horus 1

Ceir arddangosiadau o fymïo yn esbonio sut y byddai'r Eifftiaid yn sicrhau bod ei meirw'n cyrraedd bywyd ar ôl marwolaeth a bydd gwirfoddolwyr y Ganolfan ar gael i helpu'r rhai hynny sydd am chwarae'r gêm senet. Yn ogystal â bod yn llawer o hwyl credwyd bod y gêm hon yn ffordd o gyfathrebu â'r byd tu hwnt.

Bydd 'Llwybr Hel Daemoniaid' i blant hŷn ac oedolion i chwilio am y gwrthrychau yn y galerïau sy'n gysylltiedig â'r cymeriadau hyn, yn ogystal â nifer o lwybrau sy'n addas i blant iau. Am 6pm ceir taith dywys ffurfiol ond dim ond lle ar gyfer 10 o bobl sydd ar gael ar gyfer y gweithgaredd penodol hwn felly awgrymir bod pobl yn cofrestru o flaen llaw (drwy ffonio 01792 295960 neu drwy alw i mewn i'r Ganolfan Eifftaidd).

Er bod llawer o bobl wedi clywed am brif dduwiau'r Aifft megis Isis ac Osiris a oedd â'u temlau eu hun, ychydig iawn sydd wedi clywed am y cymeriadau rhyfedd nad oeddent yn dduwiau, er nad oeddent yn bodoli yn y byd hwn. Gallai'r cymeriadau hyn fod naill ai'n gyfeillgar neu'n faleisus.

 

 Bes the dwarf daemon

Roedd Bes, corrach o ddaemon â choesau cam, yn amddiffynnydd plant a menywod yn ystod genedigaeth, tra bod eraill, megis y neidr ddaemon 'Lluchiwr Dau Gyllell' yn bygwth eneidiau'r meirw yn y bywyd y tu hwnt i farwolaeth. Byddai rhai daemoniaid hyd yn oed yn bygwth y byw, ac mae gennym 'ffon hud' yn yr arddangosfa a ddefnyddiwyd i ddiogelu plant ifanc rhag drwg.

Mewn hudion, byddai'r Eifftiaid yn aml yn categoreiddio eneidiau'r meirw a daemoniaid gyda'i gilydd. Er y disgrifiwyd 'bywyd' y meirw yn aml yn wahanol iawn i fywyd y byw, roedd yr Eifftiaid hefyd yn credu y byddai'r meirw yn gallu 'Dod i Fywyd gyda'r Dydd'.  Yn wir, roedd yr Eifftiaid yn galw'r llyfrau hud, a adwaenir yn boblogaidd heddiw fel 'Llyfr y Meirw', yn 'Llyfr Dod i Fywyd gyda'r Dydd'. Mae gan y Ganolfan Eifftaidd dair enghraifft o'r rhain yn ei harddangosfa, hudion a fwriadir i ganiatáu i'r meirw ymweld â byd y byw. Mae gan y Ganolfan hefyd darn o stela bach, y mae Eifftolegwyr yn credu yr oedd yr hen Eifftiaid yn ei ddefnyddio i gyfathrebu â'u hynafiaid marw.

Caiff yr holl bethau hyn a mwy eu harchwilio ar noson yr 16eg Mai. Cynhelir y digwyddiad rhwng 4pm - 8pm.

Lluniau:

Mae'r llun cyntaf o Bes, corrach o ddaemon â choesau cam.

Mae'r ail lun o'r symbol 'Cofleidio Horus' sy'n ymddangos ar arch yn y Ganolfan Eifftaidd. Mae hi'n gysylltiedig ag amddiffyn Neuadd Farnu Osiris (byddai'r meirw'n cael eu barnu yn y bywyd y tu hwnt i farwolaeth i weld os oeddent yn haeddu mynd i'r 'nefoedd').