"Niwbwyr" y Ganolfan Eifftaidd yn cael eu cydnabod eto!

Unwaith eto, mae'r Ganolfan Eifftaidd ym Mhrifysgol Abertawe yn dathlu'r newyddion bod ei gwirfoddolwyr ifainc arbennig, y "Niwbwyr" wedi ennill Gwobr Diana ar gyfer Gwirfoddolwyr Neilltuol am yr ail flwyddyn yn olynol.

Enwebwyd "Niwbwyr" y Ganolfan Eifftaidd (a enwir ar ôl Aniwbis, duw hynafol yr Aifft) am eu gwaith gwych yn gynorthwywyr yr orielau, gan helpu'r cyhoedd i i weld yr Aifft Hynafol a chasgliad yr amgueddfa mewn ffordd newydd a chyffrous!  Mae'r gwirfoddolwyr ifainc yn rhedeg yr amgueddfa ar ddydd Sadwrn, heb ymyrraeth gan oedolion, gan ddod a bywyd ac egni i'r amgueddfa, ac adlewyrchir hyn tro ar ôl tro ym mhrofiad yr ymwelwyr.

Dywedodd y llythyr llongyfarch a ddaeth gyda Gwobr Diana bod yr aseswyr wedi cael argraff arbennig, ac roeddent o'r farn yn benodol bod y rhai a enwebwyd yn ddelfryd ymddwyn rhagorol, a bod ganddynt y ffactor "Wow" yr oedd yr aseswyr yn chwilio amdano. 

Mae'r rhaglen wedi bod yn rhedeg ers dros 13 blynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw, mae dros 200 o blant wedi gwirfoddoli. Mae'r bobl ifanc yn dod o wahanol lefydd ar draws De a Gorllewin Cymru, gyda rhai'n teithio dros 50 o filltiroedd i ddod.  mae'r rhaglen mor boblogaidd bod rhestr aros am lefydd arni! 

Un o'r rhesymau y cafodd yr amgueddfa ei henwebu oedd ei natur unigryw wrth ddefnyddio pobl ifanc o bob cefndir i redeg yr amgueddfa.

Ymunodd Tom Clarke 11 oed, o Lanelli, â'r Ganolfan Eifftaidd pan oedd yn 10 oed. Ymunodd er mwyn dysgu mwy am yr Aifft hynafol ac er mwyn rhannu'r wybodaeth honno gyda phobl eraill. Dywed Tom, "Mae gwirfoddoli wedi fy ngwneud yn fwy hyderus o gwmpas pobl eraill. Dwi'n dwli ar weithio gyda'r cyhoedd a siarad â nhw am yr Aifft."

Egypt Centre Nubies

Dywed Syd Howells, Rheolwr Gwirfoddoli, "Rydym yn hynod o falch o'n gwirfoddolwyr ifainc yn y Ganolfan Eifftaidd a'r ffordd y maent yn cyfrannu o'u hamser i'r amgueddfa ac i hyrwyddo'r Aifft hynafol i'r gymuned ehangach.  Mae'r Ganolfan yn cael ei rhedeg gan ein gwirfoddolwyr ifainc ar ddydd Sadwrn, ac rydym yn credu bod hynny'n eu grymuso, ac yn anfon neges gadarnhaol. Mae'r ffaith eu bod wedi'u cydnabod gyda Gwobr Diana yn wobr y maent yn ei haeddu am eu hymroddiad a'u brwdfrydedd.

Sefydlwyd Gwobr Diana ym 1999 i fod yn etifeddiaeth barhaol i gred Diana, Tywysoges Cymru, bod gan bobl ifanc y grym i newid y byd. Mae'r Wobr yn annog pobl ifanc eithriadol, megis gwirfoddolwyr y Ganolfan Eifftaidd, i adeiladu cymdeithas well i bawb.

 

Enwau "Niwbwyr" y Ganolfan Eifftaidd yw:

William Nedin, Thomas Clarke, Ryan Hassan, Cameron Fitzgerald, Mohammed Kabir, Tai Freeth, Owain Brookes, Daniel Williams, Emdad Rahman, Nayimur Rahman, Samiun Niah, Kibra Mohammed, Tudor Evans, Jacob Daly Syed Shah, Rhodri Protheroe-Jones, Hywel Proteroe-Jones, Jack Davies, Katherine Barrowman, Jerry Zhou, Samir Rabab, Amira Rabab, Megan Schlaedfer, Ankita Khanna, Rosheen Fatima, Katherine Stookton, Anais Phelps, Jayne Holly-Wait.

Mae'r Ganolfan Eifftaidd ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 4pm, ac mae mynediad yn rhad ac am ddim i'r cyhoedd. Fodd bynnag, dros gyfnod y Nadolig / Blwyddyn Newydd bydd ar gau o 22 Rhagfyr, gan ail-agor ddydd Mercher 2 Ionawr 2013.