Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cyrraedd y nod ym Mhencampwriaeth Saethyddiaeth y Prifysgolion

Bu myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn paratoi eu "bwâu a'u saethau" yn barod i gystadlu ym Mhencampwriaeth frwd Saethyddiaeth Awyr Agored BUCS dros y penwythnos gan ennill pedwar medal.

Cafodd y tîm o Brifysgol Abertawe benwythnos ardderchog yn cystadlu ym mhencampwriaethau saethyddiaeth awyr agored Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) a gynhaliwyd mewn lleoliad gwych yng Nghanolfan Chwaraeon Genedlaethol Lilleshall, Sir Amwythig.

Yn y prif ddigwyddiad ar ddydd Sadwrn, saethodd Abertawe gyfanswm o 254 o saethwyr dros yr holl gategorïau gan ennill pedwar medal.

Archery targets

Yr enillwyr oedd:

Daniel Hallet a enillodd y categori Bwa Hir i Ddynion Nofis

Luke Edwards a ddaeth yn 3ydd yn y Bwa Noeth i Ddynion Nofis

Anna Lwrence a ddaeth yn 3ydd yn y Bwa Noeth i Fenywod Profiadol

Ste Jones a ddaeth yn 3ydd yn y Bwa Noeth i Ddynion Profiadol.

Ac ar y dydd Sul, roedd y rownd Un yn Erbyn Un, yn ei blwyddyn gyntaf, yn llwyddiant mawr (er nad oedd hyn yn werth unrhyw bwyntiau BUCS yn anffodus). Doedd dim categorïau ar wahân i nofisiaid yn y gystadleuaeth hon ac yn y categorïau Cyfuniad a Heb Gyfeirydd ni wnaethant rannu dynion a menywod chwaith.

Bwriad y gystadleuaeth Un yn erbyn Un oedd agor llygaid Myfyrwyr i'r byd ehangach o saethyddiaeth felly cawsant eu rhoi mewn rownd ragbrofol ac yna cyfres o gystadlaethau Un yn erbyn Un, yn yr un dull â Chwpan y Byd. O'r safbwynt hwn roedd yn llwyddiant mawr, gyda'r ychwanegyn anarferol o'r rheiny nad oedd yn cystadlu neu a oedd eisoes wedi mynd allan o'r gystadleuaeth yn bloeddio am eu cyfeillion yn y rowndiau diweddarach gyda thorf o ryw 150 yn gwylio'r rowndiau terfynol.

Cyrhaeddodd Richard Mill o Brifysgol Abertawe rownd go gynderfynol y categori Cyfuniad cymysg cyn cael ei guro gan Naomi Jones o garfan Prydain Fawr a aeth ymlaen i ennill y gystadleuaeth yn y pen draw.

Cyrhaeddodd Ste Jones rownd go gynderfynol y categori Cyfuniad cymysg Heb Gyfeirydd (cyfuniad o fwa noeth a bwa hir).

Archery Anna

Cyrhaeddodd Anna Lawrence rownd 16 olaf y categori Heb Gyfeirydd. Sydd ddim yn ffôl o ystyried ei bod yn cystadlu yn erbyn y dynion hefyd!

Meddai Capten Clwb Saethyddiaeth Prifysgol Abertawe Tori Moore; "Canlyniad gwych i Brifysgol Abertawe. Pedwar medal a sawl un yn saethu eu sgoriau gorau, er gwaethaf y tywydd garw ar y dydd Sadwrn a fformat a oedd yn gwbl anghyfarwydd i lawer o'r saethwyr ar y dydd Sul. Dyna beth yw penwythnos da o waith!"