Myfyrwyr Meistr yn ymweld â "Lloyd's of London"

Cafodd myfyrwyr Meistr Ysgol Busnes Abertawe gyfle oes i ymweld â "Lloyd's of London", prif farchnad yswiriant y byd yng nghanol Dinas Llundain.

Lloyds of londonCafodd myfyrwyr MSc Cyllid a MSc Bancio a Chyllid Rhyngwladol gyfle i weld yn uniongyrchol sut mae'r farchnad yn gweithio.  Cawsant daith dywys o gwmpas yr adeilad hefyd, a chyfres o gyflwyniadau'n canolbwyntio ar wahanol agweddau o weithredoedd ymarferol y farchnad.

Roedd Dr Maggie Chen, Darlithydd mewn Cyllid yn yr Ysgol Busnes, yn gyfrifol am drefnu'r daith: "Dwi'n hynod o falch bod Lloyd's wedi cynnig y cyfle unigryw hwn i'n myfyrwyr. Dyluniwyd ein cyrsiau MSc i greu llwybr cyflym i yrfa yn y Sector Cyllid ar gyfer ein myfyrwyr, ac mae'r profiad hwn yn werthfawr iawn o ran gwella eu rhagolygon am swydd yn yr hinsawdd economaidd bresennol."

Trefnwyd yr ymweliad ar y cyd â IMC (Llundain) sy'n noddi dau o fodiwlau cyllid arbenigol yr Ysgol Busnes ar y cwrs MSc.  Yn ddiweddar, rhoddodd IMC wobrau Cynhadledd Marchnad Yswiriant i ddau o fyfyrwyr gorau'r Ysgol ar y cwrs Meistr.