Llyfrgellydd Prifysgol Abertawe yn cael ei chydnabod fel y 'gorau' yng Nghymru

Meddai'r awdur Americanaidd Shelby Foote "Y cyfan yw Prifysgol yw casgliad o adeiladau o amgylch llyfrgell". Er bod Shelby'n cydnabod bod gan lyfrgelloedd rôl allweddol yn ein cymunedau, y llyfrgellydd sy'n allweddol yng nghyswllt llunio cymeriad llyfrgell.

Mae'n bleser gan Brifysgol Abertawe felly gyhoeddi bod Lori Havard, Pennaeth Cymorth Academaidd, Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau, wedi ennill Gwobr Llyfrgellydd Cymreig y Flwyddyn CILIP Cymru am ei gwaith o newid canfyddiadau am lyfrgellwyr a hyrwyddo gwasanaethau llyfrgell y Brifysgol

Mae Lori (yng nghanol y llun) wedi helpu newid y canfyddiad o lyfrgellwyr i fod bellach yn bartneriaid hanfodol a gwerthfawr mewn prosesau addysg ac ymchwil. Mae hi wedi llwyddo i sefydlu partneriaethau cryf gydag Undeb y Myfyrwyr a Phapur Newydd y Myfyrwyr, wedi defnyddio cyfryngau cymdeithasol er mwyn hyrwyddo gwasanaeth y llyfrgell yn effeithiol, i gysylltu â defnyddwyr, ac i dderbyn adborth gwerthfawr.

Lori Havard

Cafodd Lori ei chanmol am ei mentergarwch wrth ddathlu awduron Prifysgol Abertawe - academyddion sydd wedi ysgrifennu neu wedi cyfrannu at lyfrau testun a gweithiau allweddol yn eu maes. Mae'r fenter yn dathlu darlithwyr sydd wedi cyrraedd y brig o ran darparu cyhoeddiadau addysgu a dysgu newydd ac ni fyddant fel arall, yn annhebyg i'w cydweithwyr yn y byd ymchwil, wedi ennill ymwybyddiaeth ehangach o fewn y Brifysgol.  Wrth enwebu Lori, disgrifiodd Steve Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau hi fel "arweinydd ysbrydoledig a llyfrgellydd proffesiynol, sy'n addasu i siâp newidiol llyfrgelloedd a'u gwasanaethau er mwyn gwneud gwahaniaeth, lle bo hynny'n bwysig, i fyfyrwyr a staff."

Roedd Lori hefyd yn enillydd yn y Categori Llyfrgelloedd Ymchwil ac Academaidd o fewn y wobr.

Wrth siarad yn y Seremoni Wobrwyo ar ran y noddwyr, Sirsi Dynix, meddai Barbara Pacut, Cyfarwyddwr Gwerthiannau Ewrop a'r Dwyrain Canol, "Mae gan y llyfrgellydd rôl allweddol o safbwynt llyfrgelloedd yn ein cymuned, ffaith y gellir ei diystyru'n aml mewn trafodaethau a dadleuon ynghylch adeiladau ac adnoddau diwylliannol. Y llyfrgellydd sy'n gyfrifol am lunio cymeriad llyfrgell, ac sy'n gyrru ei llwyddiant. Mae'n bleser gan SirsiDynix noddi'r Wobr Llyfrgellydd Cymreig y Flwyddyn yn ei blwyddyn gyntaf, ac mae'n cydnabod cyfraniad pwysig unigolyn fel hyrwyddwr ar gyfer y proffesiwn."

Meddai Karen Gibbs, Cadeirydd CILIP Cymru, a Chadeirydd y Panel Beirniadu, "Mae gan bob un o'r beirniaid enwebiadau arbennig sy'n aros yn ein cof. Petawn ni'n gallu gwobrwyo pob un ohonynt, dwi'n credu y byddwn siŵr o fod wedi gwneud hynny. Rhaid cymeradwyo'r pum enwebai am yr effaith wirioneddol y maen nhw wedi'i chael ar y sector llyfrgell. Mae'r wobr hon yn profi bod llyfrgellwyr a gweithwyr gwybodaeth proffesiynol yng Nghymru yn gwneud pethau gwych!"