Lansio astudiaeth newydd o gerddi Dylan Thomas gan arbenigwr o Abertawe yn San Steffan

Mae'r Athro John Goodby, awdurdod rhyngwladol ar Dylan Thomas, wedi lansio astudiaeth newydd ei gyhoeddi o gerddi Thomas mewn derbyniad yn Nhai'r Senedd i dynnu sylw at y cynlluniau i ddathlu canmlwyddiant genedigaeth y bardd yn 2014.

300 x 443Yn ei lyfr, "The Poetry of Dylan Thomas: Under the Spelling Wall", mae'r Athro Goodby, sy'n gweithio yn Adran Iaith Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg y Brifysgol, yn trafod sut y cafodd Thomas ei drin gan y beirniaid llenyddol. Mae hefyd yn ailystyried gwaith Thomas o safbwynt theori feirniadol gyfoes, ac yn cynnig ailwerthusiad o'i farddoniaeth ar gyfer y 21ain ganrif.  

300 x 374Lansiwyd y llyfr mewn derbyniad seneddol lle bu gwleidyddion hŷn o bob plaid yn bresennol, gan gynnwys:

•    Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones
•    Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, Maria Miller
•    Ysgrifennydd Gwladol Cysgodol Cymru, Owen Smith
•    Aelodau Seneddol lleol a chynghorwyr

Roedd y gwesteion eraill o'r tu allan i fyd gwleidyddiaeth yn cynnwys wyres Dylan Thomas, Hannah Ellis, yr actor a digrifwr Griff Rhys Jones, a phobl adnabyddus yn y celfyddydau a meysydd eraill o fywyd cyhoeddus Cymru.  

Trefnwyd y derbyniad gan Geraint Davies, Aelod Seneddol Gorllewin Abertawe, etholaeth sy'n cynnwys Campws Singleton y Brifysgol yn ogystal â'r ardal lle cafodd Dylan Thomas ei eni a'i fagu.

Llun:  Yr Athro Goodby yn darllen o'i lyfr yn y derbyniad yn San Steffan, ar gychwyn y cyfnod paratoi ar gyfer canmlwyddiant y bardd yn 2014.

‌Wrth ddisgrifio ei ymchwil, dywedodd yr Athro John Goodby:

"Y darganfyddiad mwyaf oedd bod Dylan Thomas yn fardd sy'n berthnasol i ni yn y 21ain ganrif, gyda'i bwyslais ar ymwybyddiaeth gynhenid a'r corff, ei deimlad am y ffordd yr ydym yn mynegi hunaniaeth, ei ymwybyddiaeth amgylcheddol, ei afael ar y ffordd y defnyddir iaith fel arfer i beidio â dweud pethau yn hytrach na'u dweud.

"Anhygoel oedd cael gweld a thrin llawysgrifau gwreiddiol Dylan Thomas. Cyfareddol oedd gallu olrhain datblygiad amryw gerdd dros y dyddiau a'r wythnosau trwy'r sgriblan, y newidiadau, y geiriau a groeswyd allan, a'r rhestrau geiriau."

Mae Prifysgol Abertawe'n ymwneud ag ystod eang o wahanol weithgareddau mewn perthynas â Dylan Thomas yn y cyfnod rhwng nawr a chanmlwyddiant ei eni ym mis Hydref 2014.

•    Prif noddwr Gwobr Dylan Thomas - mae'r wobr ryngwladol hon, sydd bellach yn ei seithfed flwyddyn, yn agored i unrhyw awdur dan 30 oed a gyhoeddwyd yn Saesneg.  Cyhoeddir enw'r enillydd mewn seremoni wobrwyo yn Abertawe ym mis Tachwedd. Bydd awduron ar y rhestr fer yn gweithio gyda disgyblion ysgol a grwpiau cymunedol yn ne Cymru.

•    Mynd â llenyddiaeth i'r byd ehangach - bydd ein beirdd, nofelwyr, dramodwyr a beirniaid yn rhoi eu gwaith gerbron cynulleidfa ehangach trwy fynychu gwyliau llenyddol, gan gynnwys Gŵyl y Gelli, yn ystod 2014.

•    Dylan Digadwyn - cynhadledd academaidd ryngwladol ar Dylan Thomas ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Medi 2014.

•    Cyhoeddiad newydd o farddoniaeth Dylan Thomas - fersiwn awdurdodedig newydd a chyflawn, a olygir gan yr Athro John Goodby.

•    Dylan Thomas yn Tsieinëeg - mae'r Brifysgol a Dinas a Sir Abertawe'n ariannu ymweliad gan y bardd Tsieineaidd, Wu Fu-Sheng, sy'n byw yn UDA.  Bydd yntau'n gweithio ar y cyfieithiad sylweddol cyntaf o farddoniaeth Thomas i Tsieinëeg Fandarin.  Mae cytundeb gyda Beijing wedi'i wneud yn barod i gyhoeddi'r gwaith.

400 x 513Dywedodd yr Athro John Spurr, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau:

"Mae staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe'n edrych ymlaen gyda brwdfrydedd i Ganmlwyddiant Dylan Thomas yn 2014. Bydd hyn yn gyfle i ni rannu ein hymchwil blaenllaw ar Thomas a'i gyfoedion, ac i groesawu awduron ac ymwelwyr o ledled y byd.

Bydd yr uchelbwyntiau'n cynnwys Gwobr Lenyddol Dylan Thomas 2014, y gynhadledd Dylan Digadwyn, ac 'Under Milk Wood - the Opera'. Felly dewch i weld beth sydd ar y gweill ym Mhrifysgol Abertawe ym mlwyddyn Dylan Thomas!"

 

Llun:  Yn y digwyddiad yn San Steffan - actor Griff Rhys Jones (canol), gyda'r Athro John Spurr (de) Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, a Geraint Davies Aelod Seneddol Gorllewin Abertawe (chwith).