Gŵyl Ymchwil Prifysgol Abertawe yn agor gyda darlith gyweirnod: Adeiladu peiriant sy'n gweld

Mae Gŵyl Ymchwil Prifysgol Abertawe yn cychwyn gyda darlith gyweirnod gan y Gwyddonydd Nodedig a Chyfarwyddwr Labordy Microsoft, yr Athro Andrew Blake.

Andrew BlakeYn y ddarlith hon, sydd am ddim ac sy’n agored i bawb, bydd yr Athro Blake yn sôn am gyfrifiadureg, deallusrwydd artiffisial a sut y mae peiriannau, drwy'r rhodd o allu gweld, yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o natur deallusrwydd.

Teitl: Building a machine that sees

Siaradwyr: Yr Athro Andrew Blake, Gwyddonydd Nodedig a Chyfarwyddwr Labordy Microsoft, Microsoft Research, Caergrawnt.

Dyddiad: Dydd Llun 25 Chwefror

Amser: 11am

Lleoliad: Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe

Mynediad: Mynediad am ddim a chroeso i bawb

Mae'r digwyddiad hwn yn agor Gŵyl Ymchwil Prifysgol Abertawe - arddangosiad wythnos o hyd o ragoriaeth ymchwil a gefnogir gan Bontio'r Bylchau, a gynhelir o ddydd Llun, Chwefror 25 tan ddydd Gwener, Mawrth 1, 2013.

http://www.swan.ac.uk/festival-of-research/

Ceir sawl enghraifft o beiriannau sydd â'r rhodd o allu gweld, er mewn modd cyntefig o'i gymharu â gallu bodau dynol neu anifeiliaid.  Er enghraifft: systemau a all adnabod hyd at 1000 o wahanol wrthrychau; camerâu a all synhwyro wynebau; ceir sy'n gyrru eu hunain yn California a Swydd Rydychen; a'r camera Kinect, a ddatblygwyd yn rhannol yn labordy'r Athro Blake yng Nghaergrawnt sy'n adnabod ystumiau, ac sydd wedi gwerthu oddeutu 20 miliwn o unedau.

Mae systemau golwg peiriant fel y rhain yn bwysig o safbwynt ymarferol, ond maen nhw hefyd yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o natur deallusrwydd.

Bydd yr Athro Blake yn archwilio'r cwestiwn diddorol tu hwnt, sef a fydd systemau gwirioneddol ddeallus yn dod i ddibynnu'n fwy yn y pendraw ar syniadau damcaniaethol, neu dim ond ar ddysgu o ddata ar raddfa digon mawr? Efallai y byddwn yn dyheu i ddamcaniaethau a modelau ennill trwodd ar ddiwedd y dydd.  Yn ymarferol, mae'r systemau sydd â'r perfformiad uchaf hyd yma, ar gyfer golwg a hefyd ar gyfer siarad, yn gweithio gyda modelau bas a hyfforddiant dwys.

Bydd yr Athro Blake yn trafod pa fethodoleg a all yn y pendraw fynd i'r afael â'r nod o ddeallusrwydd ar raddfa ddynol - modelau coeth neu ddata mawr.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Gŵyl Ymchwil Prifysgol Abertawe, gan gynnwys y rhaglen ddigwyddiadau yn llawn, ewch i http://www.swan.ac.uk/festival-of-research/, e-bost: btg@abertawe.ac.uk, neu ffoniwch 01792 606669