Dr Jasmine Donahaye o Brifysgol Abertawe fydd siaradwr gwadd Cynhadledd Geltaidd Califfornia fydd yn cael ei chynnal am y 35ain tro rhwng 15-17 Mawrth 2013.

Dr Jasmine Donahaye

Bydd Dr Donahaye yn dychwelyd i dir cyfarwydd gan y bu’n byw yng Nghaliffornia am gyfnod cyn graddio o Brifysgol Berkeley, Califfornia gyda BA mewn Astudiaethau Celtaidd yn 2000. 

Bydd Dr Donahaye yn traddodi darlith yn dwyn y teitl ‘A Welsh Colony in Palestine?’ yn ogystal â darllen barddoniaeth yn ystod y digwyddiad agoriadol, mewn cydweithrediad â’r gynhadledd, yr Adran Saesneg a’r Adran Astudiaethau’r Dwyrain Canol yn ogystal ag Amgueddfa Judah Magnes.

Bydd y ddarlith yn ystyried cynllun John Mills i sefydlu Gwladfa Gymreig ym Mhalestina yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Bydd Dr Donahaye yn rhoi sylw i’r anghydfod rhwng y Parchedig John Mills a Michael D Jones ynglyn â’r lleoliad gorau ar gyfer Gwladfa ac yn trafod gwladychu a chenhadu Cymreig.

Mae’r awdur a’r golygydd wedi cyfrannu’n healeth at y gwaith sydd eisoes yn bodoli yn y maes yn enwedig sefyllfa Israel- Palestina wrth holi cwestiynau treiddgar am y berthynas sydd gan Gymru â Israel a Phalestina.

Cyhoeddodd Dr Donahaye lyfr o’r enw ‘Whose People? Wales, Israel and Palestine’ gan Wasg Prifysgol Cymru y llynedd.

Bydd y rhai hynny sydd â diddordeb yn hanes, ieithoedd a diwylliant y gwledydd Celtaidd yn bresennol yn y gynhadledd a bydd papurau ar sawl agwedd o’r maes yn cael eu cyflwyno, gan gynnwys testunau canoloesol a modern.

Meddai Dr Jasmine Donahaye: ‘‘Mae cael fy ngwahodd yn ôl i Brifysgol Berkeley yn y cyd-destun hwn yn fraint, ac rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan yn y gynhadledd sy’n debygol o fod yn gyffrous ag eclectig.’’