Gweinidog yr Economi yn dathlu rhagoriaeth gwyddoniaeth a pheirianneg Prifysgol Abertawe

Heddiw, (Gorffennaf 5), mi wnaeth Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, gydnabod hanes rhagorol Prifysgol Abertawe o gyflawni prosiectau ymchwil cydweithredol i gynhyrchu technolegau arloesol ar draws De Cymru.

Cynhaliwyd arddangosfa arbennig i ddathlu’r cydweithio diweddar a fu rhwng Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caergrawnt, Imperial College Llundain a Phrifysgol Manceinion wrth sefydlu Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Edwina Hart at EPSRC CIMLAE event

Mi wnaeth y Gweinidog ac arbenigwyr y diwydiant o Gymru ymweld â Chanolfan Printio a Chaenu Cymru i weld y cynnyrch newydd sy’n cael eu datblygu yno i’w defnyddio yn y diwydiant Electroneg Arwynebedd Eang, sy’n darparu electroneg ar gyfer arwynebedd sy’n fwy na bwrdd cylched arferol.

Enillodd Prifysgol Abertawe statws EPSRC yn gynharach eleni, ar ôl i raglen Arbenigedd Academaidd i Fusnesau (A4B) Llywodraeth Cymru helpu i sicrhau cyfran o’r £5.6million a ddyfarnwyd gan yr EPSRC i’r Ganolfan Electroneg Arwynebedd Eang.

Dewiswyd Abertawe yn un o’r prifysgolion oedd yn gosod esiampl o ran defnyddio cronfeydd strwythurol ar y cyd â chyllid y cyngor ymchwil. Derbyniodd Prifysgol Abertawe £1.4 miliwn fel un o’r canolfannau rhagoriaeth yn y diwydiant Electroneg Arwynebedd Eang.

Defnyddir y cyllid hwn gan academyddion canolfan Printio a Chaenu Prifysgol Abertawe i gynnal ymchwil a gwaith datblygu gydag amryw o gwmnïau lleol yn y maes electroneg arwynebedd eang.

Wrth siarad yn ystod y digwyddiad, dywedodd Mrs Hart: “Mae gwaith Prifysgol Abertawe yn cefnogi ymchwil a datblygu technoleg newydd yn deillio o’r cyfoeth busnesau talentog sydd yn yr ardal. Mae’r gwaith hwn yn dod yn bwysicach bob dydd i economi Cymru.

“Rydym yn gwybod bod llwyddiant yn dibynnu ar y cymunedau ymchwil, busnes ac addysg mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i adeiladu sylfaen wyddonol ddynamig i gynnal bywyd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru.”

Ychwanegodd Ms Hart: ”Mae gwaith Abertawe yn enghraifft ragorol o’r modd y mae cydweithio ar draws Cymru yn helpu busnesau Cymru i barhau i ffynnu fel rhan o nod ehangach Gwyddoniaeth i Gymru.”

Aeth Ms Hart ymlaen i ddweud: “Mae Llywodraeth Cymru yn hapus iawn i fod wedi cefnogi Prifysgol Abertawe i ymuno â Chanolfan EPSRC ac mi wnes i weld canlyniadau cynnar y bartneriaeth hon yn yr arddangosfa heddiw.”

Roedd cwmnïau partner, gan gynnwys Tectonic International o Aberdâr ac Axiom Manufacturing o Gasnewydd, ym mhlith y rhai wnaeth ddangos cynnyrch a phrosesau i’r Gweinidog sydd eisoes wedi’u datblygu gyda chymorth y Ganolfan Printio a Chaenu.

Mae’r cynnyrch hyn yn cynnwys fersiwn y genhedlaeth nesaf o elfennau a ddefnyddir mewn goleuadau ynni isel, a chludwyr delweddau i’w defnyddio yn y diwydiant argraffu.

Dywedodd Cyfarwyddwr y Ganolfan, yr Athro Tîm Claypole, bod ymuno â Chanolfan EPSRC ar gyfer Gweithgynhyrchu Arloesol ym maes Electroneg Arwynebedd Eang yn golygu bod canolfan ymchwil Prifysgol Abertawe bellach yn fwy dylanwadol nac erioed.

Dywedodd yr Athro Claypole: “Mae bod yn rhan o’r bartneriaeth hon yn galluogi Canolfan Printio a Chaenu Cymru i rannu arferion gorau ymchwil a datblygu gyda busnesau lleol er budd y diwydiant ehangach ym mhob rhan o Brydain ac Ewrop.

“Yn ein tro, rydym ninnau’n dod ag arbenigedd y pedair canolfan academaidd i glwstwr o gwmnïau sy’n cydweithredu i ddod â Chymru i flaen y gad fel rhanbarth o ragoriaeth ym maes gweithgynhyrchu deunyddiau o fewn y diwydiant Electroneg Arwynebedd Eang.” 

Llun: Professor Tim Claypole, VC Richard B Davie, Edwina Hart, Sir Roger Jones.