Ethol gwyddonydd o Abertawe yn aelod o Academi

Etholwyd academydd o Abertawe yn Aelod o Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol i gydnabod ei gwaith ym maes heneiddio arloesol.

Professor Vanessa BurholtMae'r Athro Vanessa Burholt, Athro Gerontoleg yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe, yn un o 51 o wyddonwyr sydd wedi'u hethol yn Aelodau.

Mae'r Athro Burholt yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Heneiddio Arloesol yn y Brifysgol, sy'n ganolfan rhagoriaeth ar gyfer ymchwil a hyfforddiant o ran astudio heneiddio. Mae ei harbenigedd yn cynnwys y berthynas rhwng cenedlaethau, cymorth a pherthnasau cymdeithasol, gwledigrwydd, ymlyniad wrth le, tai, a mudo pobl hŷn gan gynnwys pobl hŷn o leiafrifoedd ethnig.  Mae ei gwaith yn y meysydd hyn wedi'i gyhoeddi'n helaeth.

Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol yw'r Academi genedlaethol ar gyfer academyddion, cymdeithasau dysgedig, ac ymarferwyr y gwyddorau cymdeithasol. Mae gan Aelodau'r Academi ystod eang o arbenigedd yn y gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys addysg, astudiaethau trefol, polisi cymdeithasol, gerontoleg, y gyfraith, gwleidyddiaeth, cymdeithaseg, troseddeg, daearyddiaeth, ac ieithyddiaeth.

Mae dros 900 o Aelodau unigol, sy'n ysgolheigion o fri ac ymarferwyr, o'r byd academaidd ac o'r sectorau cyhoeddus a phreifat. Maent yn cyrraedd statws Aelod ar ôl i grŵp o gymheiriaid adolygu pwysigrwydd ac effaith eu gwaith. Mae Aelodau'n cael nodi "AcSS" ar ôl eu henwau.  

Dywedodd yr Athro Burholt: "Dwi wedi treulio 18 mlynedd yn cynnal ymchwil gyda phobl hŷn, ac yn defnyddio canlyniadau f'ymchwil i ddylanwadu ar bolisi cymdeithasol. Gellir gweld effaith fy ymchwil ar ansawdd bywyd a lles pobl hŷn, ond heddiw, dwi'n hynod o falch bod fy nghyflawniadau o ran cynnydd yn ein gwybodaeth a theori gerontolegol wedi'u cydnabod trwy f'ethol yn Aelod o'r Academi."