Y drafodaeth fawr! Cyfle i chi ddweud eich dweud ar entrepreneuriaeth yn ne-orllewin Cymru.

Yn sgil llwyddiant cynhadledd ‘Entrepreneuriaid Cymru 2012’, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau min nos ar draws Cymru.  Y thema yw ‘gwneud Cymru’n lle mwy entrepreneur-gyfeillgar i wneud busnes’ a chynhelir un o'r digwyddiadau yn yr Ysgol Rheoli, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe, nos Fercher, 27 Tachwedd am 5pm.

Sarah Dickins, Gohebydd Economaidd BBC Wales, fydd arweinydd y sesiwn a fydd yn cynnwys prif anerchiad i ysgogi'r meddwl gan

Elizabeth Varley, cyd-sylfaenydd a PSG TechHub.

Wedyn, ceir trafodaeth banel gydag arweinwyr busnesau ac entrepreneuriaid lleol.  Bydd aelodau'r panel yn cynnwys: -

- Elizabeth Varley, cyd-sylfaenydd a PSG TechHub.

- Mr Nick Waters, PSA GKN Aerospace.

- Andrew Grill, Partner Cymdeithasol Byd-eang IBM.

- Tim Morgan, cyd-sylfaenydd Mint Digital.

- Matt Warren, PSG Jurra Watches.

- Mr Paul Ragan, Cadeirydd Hoci Iâ Diafoliaid Caerdydd.

Bydd cyfle hefyd i fynychwyr wyntyllu a thrafod amrywiaeth o gwestiynau allweddol sy’n bwysig i lwyddiant entrepreneuriaid Cymru ac amlinellu atebion a chamau gweithredu posibl er mwyn gwella’r amgylchedd ar gyfer entrepreneuriaid Cymru.  Hefyd, bydd digon o gyfle i rwydweithio.

Pe hoffech gymryd rhan* yn y digwyddiad yn Abertawe, cofrestrwch eich diddordeb trwy anfon neges at businesssupport@wales.gsi.gov.uk gan gynnwys yr wybodaeth ganlynol:

  • Enw llawn (gan gynnwys teitl)
  • Enw'r busnes
  • Manylion cyswllt - rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad cartref neu fusnes.

*Noder mai dim ond lle i 100 fydd yn y digwyddiad hwn ac nad ydyw cofrestru diddordeb yn gwarantu lle.