Ennill grantiau ymchwil ar gyfer ymchwil feddygol

Bydd academyddion o Goleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe’n cymryd rhan mewn dau brosiect mawr ar anafiadau ar ôl derbyn grantiau gan Gyngor Ymchwil Iechyd a Meddygol Cenedlaethol Awstralia (NHMRC).

Mae’r Athro Belinda Gabbe sydd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Monash, Melbourne ond sydd hefyd yn Athro Ymchwil Nodedig ym Mhrifysgol Abertawe wedi ennill grant mawr gan yr NHMRC gwerth $738,450 i ariannu prosiect ymchwil pedair blynedd. Bydd y prosiect yn edrych ar y patrwm o wella yn dilyn anaf difrifol a’r goblygiadau ar gyfer darparu gwasanaethau drwy fonitro profiadau dros 2500 o gleifion ag anafiadau difrifol. Bydd yr Athro Ronan Lyons, Cyfarwyddwr Canolfan y Brifysgol ar gyfer Gwella Iechyd y Boblogaeth drwy Ymchwil E-gofnodion (CIPHER) yn un o’r Prif Ymchwilwyr ar yr astudiaeth hon.

Bydd yr Athro Lyons, ynghyd â’r Athro Gabbe a Dr Tom Potokar, Ymgynghorydd Llawfeddygaeth Blastig a Chyfarwyddwr Interburns a leolir yng Nghanolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru, hefyd yn Ymchwilwyr Cyswllt mewn astudiaeth yn edrych ar anafiadau llosg ymhlith plant o dras Awstraliaid brodorol ac Ynyswyr Torres Strait. Byddant yn ymuno â’r Athro Rebecca Ivers o Sefydliad George, Sydney sydd wedi ennill grant gwerth $872,800 gan yr NHMRC i ariannu’r prosiect.

Meddai’r Athro Ronan Lyons: “Mae’r rhain yn astudiaethau pwysig a fydd yn taflu goleuni ar effaith anafiadau ar bobl a chymdeithas. Anaf yw’r prif achos marwolaeth mewn pobl rhwng 1 a 44 oed mewn llawer o wledydd, gan gynnwys y DU.  Er bod yr ymchwil hon yn cael ei chynnal yn Awstralia bydd y canfyddiadau’n berthnasol i’r gwaith o gynllunio gwasanaethau atal, trin ac adsefydlu yng Nghymru.”