Ein Hinsawdd sy’n Newid: Gwyddoniaeth, Effeithiau a Pholisi

Siaradwr: Yr Athro Richard Black, Prifysgol Sussex

Teitl y Ddarlith: ‘‘Ffoaduriaid yr hinsawdd ynteu addaswyr i’r hinsawdd?”

Dyddiad: Nos Fercher 8 Mai 2013

Amser: 6.30pm

Lleoliad: Darlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe

Mynediad: Mynediad am ddim a chroeso i bawb

Arall: Derbyniad cyn y ddarlith o 6.00pm ymlaen

Crynodeb o’r ddarlith:

Bydd yr Athro Richard Black o Brifysgol Sussex yn trafod sut mae newidiadau mewn amodau amgylcheddol megis llifogydd, sychder a’r cynnydd yn lefel y môr yn dylanwadu ar ac yn rhyngweithio gyda phatrymau ymfudo rhyngwladol.

Cyflwynir gan Gonsortiwm Newid Hinsawdd Cymru (C3W) ac Adrannau Daearyddiaeth, Biowyddorau ac Ysgol y Gyfraith Prifysgol Abertawe

Cyswllt: Am ragor o wybodaeth e-bostiwch: c.froyd@abertawe.ac.uk