Ein Hinsawdd sy’n Newid: Gwyddoniaeth, Effeithiau a Pholisi

Cyfres o Ddarlithoedd Cyhoeddus

 

C3W logo

Digwyddiad ar gyfer Wythnos Hinsawdd

 “Climate change: What can a country the size of Wales do?”

Peter Davies OBE

Cadeirydd, Comisiwn Newid Hinsawdd Cymru

 

Beth y gall gwlad mor fach â Chymru ei wneud i ymateb i'r her fyd-eang o newid hinsawdd? Mae Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU a Chomisiwn Newid Hinsawdd Cymru ill ddwy wedi cynhyrchu adroddiadau yn ddiweddar sy'n adolygu ein cynnydd o safbwynt lleihau allyriadau ac wrth addasu i effeithiau newid hinsawdd. Ydyn ni'n cwrdd â graddfa'r her ac yn paratoi Cymru ar gyfer dyfodol carbon isel? A oes modd i ni chwarae rhan ar raddfa fyd-eang?

Dydd: Mercher 6 Mawrth 

Amser: 6:30pm. Derbyniad cyn y ddarlith o 6:00 pm ymlaen

Place: Darlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe.

Croeso i bawb.

Cyswllt:

Cynthia Froyd

01792 602375

c.froyd@abertawe.ac.uk

Cyflwynir gan Gonsortiwm Newid Hinsawdd Cymru (C3W) ac Adrannau Daearyddiaeth, Biowyddorau ac Ysgol y Gyfraith Prifysgol Abertawe