Diwedd Cyfnod i Fyfyriwr ac Athletwr o Fri

Mae Matt Whorwood, y nofiwr gipiodd fedal efydd yng Ngemau Paralympaidd y llynedd wedi dweud bod ei ddiolch yn fawr i Brifysgol Abertawe.

Ond wedi degawd o hyfforddi, mae’r myfyriwr Peirianneg Mecanyddol wedi penderfynu rhoi’r gorau i’r gamp er mwyn canolbwyntio ar ei radd gyda’r gobaith o ddilyn gyrfa mewn peirianneg.‎

MW

Mae Matt wedi gwneud defnydd helaeth o gyfleusterau’r Brifysgol dros y blynyddoedd yn arbennig felly’r Pwll Nofio Cenedlaethol.

O ganlyniad i’r gwaith hyfforddi caled, nofiodd Matt Ras Rhydd 400m mewn 5:11.59 a chipio’r fedal efydd yng Ngemau Paralympaidd Llundain 2012.  

Meddai Matt: ‘‘Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i’r Brifysgol am y gefnogaeth rwyf wedi derbyn dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r gefnogaeth ariannol heb anghofio’r cyfleusterau penigamp wedi bod yn werth chweil. Prifysgol Abertawe oedd yn gyfrifol am ran fawr o’m llwyddiant yng Ngemau Paralympaidd Llundain 2012 ac rwy’n hynod ddiolchgar am hynny.’’

Ychwanegodd Noel Thompson, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe sy’n gyfrifol am chwaraeon: ‘‘Mae Matt wedi dangos ymrwymiad tuag at nofio ers peth amser a chyflawni llawer o’r herwydd.  Mae wedi bod yn ysbrydoliaeth i eraill a dymunwn y gorau iddo i’r dyfodol.’’