Digwyddiad i helpu busnesau elwa o arbenigedd y Brifysgol

Bydd Adran Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe yn cynnal ei digwyddiad busnes blynyddol yn ddiweddarach y mis hwn yn Yr Orendy, parc Margam, i ddangos y buddion o weithio gyda phrosiectau mawr y Brifysgol.

Teitl: “Gwella Effeithiolrwydd Busnes”

Amser: 7:45am tan 12 hanner dydd

Dyddiad: Dydd Mawrth, Medi 24, 2013

Lleoliad: Yr Orendy, Parc Margam.


Bydd y digwyddiad "Gwella Effeithiolrwydd Busnes", sy'n rhad ac am ddim i'w fynychu, yn cynnwys gweithdai, cyflwyniadau, arddangosfeydd a chyfleoedd rhwydweithio, gan gynnwys brecwast, i alluogi i fusnesau siarad â staff yn y Brifysgol a chael gwybod mwy am gyfleoedd i gysylltu â phrosiectau mawr y Brifysgol.

Bydd cyfle gan fusnesau sy'n mynychu'r digwyddiad i gael mynediad at wybodaeth yn ymwneud ag ystod o wasanaethau busnes y Brifysgol, gan gynnwys; Cydweithrediadau Ymchwil a Datblygu, lleoliadau i fyfyrwyr, cymorth â datblygu cynnyrch newydd, a hyfforddiant hyblyg ar gyfer rhai sy'n dysgu yn y gweithle.

Meddai Ceri Jones, Cyfarwyddwr Dros Dro Ymchwil ac Arloesi ym Mhrifysgol Abertawe: "Mae'r Adran Ymchwil ac Arloesi yn cynnig ystod eang o wasanaethau ar gyfer diwydiant, rhanddeiliaid a staff y Brifysgol.

"Bydd y cymorth hwn fel arfer yn cynnwys proffilio, darparu a hyrwyddo gwasanaethau ymchwil ac arloesi'r Brifysgol mewn partneriaeth â grwpiau ymchwil a phrosiectau mawr yn ein saith Coleg ac o fewn Uned Datblygu Busnes yr Adran Ymchwil ac Arloesi."

Bydd David Rosser, Cyfarwyddwr Arloesi, Llywodraeth Cymru yn darparu prif anerchiad y digwyddiad a bydd siaradwyr eraill yn cynnwys yr Athro Richard B Davies, Is-ganghellor, Prifysgol Abertawe; Yr Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor, Prifysgol Abertawe;  Yr Athro Marc Clement, Cadeirydd Gweithredol y Sefydliad Gwyddor Bywyd, Prifysgol Abertawe; a Dr Fiona Withey, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Biotec Services International.

Ymhlith yr arddangoswyr ceir cynrychiolwyr o'r prosiectau a'r mentrau canlynol - Uwch Dechnolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy (ASTUTE); Canolfan Ragoriaeth Bioburo (BEACON); Gwasanaethau Gyrfaoedd a ChyflogadwyeddY Ganolfan NanoIechyd; Partneriaeth Arloesi’r Ddraig; EnAlgae; Rhwydwaith Mentergarwch Ewrop; Sefydliad Farr; Y Sefydliad Gwyddor Bywyd (ILS); Y Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi; Cynghrair Meddalwedd Cymru (SAW), Swansea Materials Research & Testing Ltd SMaRT, Y Ganolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Caenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol (SPECIFIC), a Chanolfan Argraffu a Chaenu Cymru (WCPC). Gellir dod o hyd i restr lawn o arddangoswyr yma.


Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad, ewch i http://driimprovingeffectiveness24sept13.eventbrite.co.uk/?ref=estw. Sylwer mai nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael ar gyfer y cyrsiau hyn a byddant yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.