Dathlu Bob: Cofiant R. Williams Parry gan Alan Llwyd

Dyddiad: 2il Mai 2013

Amser: 6yh

Lleoliad: Ystafell Pwyllgor 2, Abaty Singleton, Prifysgol Abertawe

Arall: Cynhelir derbyniad gwin ar ddechrau’r noson

Mynediad: Am ddim a chroeso i bawb

Crynodeb o’r digwyddiad:

Dymuna Academi Hywel Teifi a Gwasg Gomer eich gwahodd i noson ddathlu’r gyfrol newydd Bob: Cofiant R. Williams Parry 1884-1956 gan Alan Llwyd.

Mae’r gyfrol yn mynd dan groen rhai o gerddi'r bardd anfarwol R.Williams Parry yn ogystal ag yn trafod ei fywyd, ei gynefin, ei deulu, ei addysg a’r holl ddylanwadau arno.

Bu Alan Llwyd yn awdur llawn amser am nifer o flynyddoedd cyn cael ei benodi’n Athro yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe yn ddiweddar.

Fel rhan o’r swydd, mae’n cyfrannu at weithgarwch ymchwil y Brifysgol ym maes Astudiaethau’r Gymraeg ac yn rhan o dîm ymchwil Astudiaethau Celtaidd y Brifysgol.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Gomer: http://www.gomer.co.uk/index.php/news/cat/events/post/Cofiant/

Cyswllt: E-bostiwch N.E.Besley@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 295 895