Neges gan Gofrestrydd y Brifysgol ynghylch gohirio arholiadau o ddydd Gwener, Ionawr 18fed i ddydd Llun, Ionawr 21ain.

Annwyl fyfyriwr,

Diolch am eich dealltwriaeth a’ch amynedd barhaus yn ystod y tywydd anffafriol bresennol sydd wedi arwain at aildrefnu arholiadau a oedd i’w cynnal heddiw, Ionawr 18fed tan ddydd Llun , Ionawr 21ain.

Dengys y rhagolygon diweddaraf y bydd y tywydd gwaethaf yn clirio o’r ardal gyfagos yn ystod y dydd heddiw ac fe allaf gadarnhau y bydd arholiadau’r Brifysgol sydd wedi eu trefnu ar gyfer yfory, dydd Sadwrn Ionawr 19eg yn bwrw ymlaen yn unol â’ch amserlen arholiadau.

Byddwn, wrth gwrs, yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newid anhebygol i’r sefyllfa. Byddwn yn eich annog chi i adael amser ychwanegol ar gyfer eich taith i’ch arholiadau yfory. Os nad ydych yn gallu mynychu’r arholiad a drefnwyd yfory o ganlyniad i eira, rhowch wybod i’ch Coleg cyn gynted â phosib.

Yn y cyfamser, gallaf gadarnhau fod y Brifysgol a’i gwasanaethau i fyfyrwyr, gan gynnwys y Llyfrgell, yn parhau i fod ar agor i fyfyrwyr.

Hoffwn gymryd y cyfle yma i ddymuno’n dda i chi yn yr arholiadau sydd i ddod.

Raymond Ciborowski, Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredu Prifysgol Abertawe