Darlith Flynyddol Cyfle Cyfartal 2013

Darlith Flynyddol Cyfle Cyfartal 2013 - Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2013


Siaradwr allweddol: Yr Athro Dame Athene Donald, FRS a Darpar-feistr Coleg Churchill, Caergrawnt

I gynnwys siaradwyr: Jane Elliott, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfle Cyfartal a Sarah Huws-Davies, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe


Dyddiad: Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2013

Amser: 10am tan 1.30pm

Lleoliad: Caffi’r Gorllewin, Tŷ Fulton, Prifysgol Abertawe

Croeso i bawb.

 

Athena logo 1  Athena logo 2