Cymrodoriaeth Gristnogol Cyfreithwyr Prifysgol Abertawe

‘THE CURIOUS CASE OF THE SNAIL, THE GOOD SAMARITAN AND THE LORD’ (Donoghue v Stevenson, 1932)

JEFFREY HEASMAN, Darlithydd mewn Camwedd a Deon Cyfadran y Gyfraith, Prifysgol Cavendish, Zambia

A'R PARCHEDIG DR TREVOR REYNOLDS, Cyn Gyfreithiwr mewn ymarfer, bellach yn Weinidog Eglwys Bedyddwyr Mount Calvary, Abertawe a Darlithydd Gwadd yn Ysgol Ddiwinyddiaeth Efengylaidd Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr

Am 7.00pm

 DYDD GWENER, CHWEFROR 8fed 2013

YSTAFELL GYNADLEDDA, YSGOL Y GYFRAITH (ADEILAD RICHARD PRICE), PRIFYSGOL ABERTAWE

 CROESO I BAWB

 MYNEDIAD AM DDIM

Am ragor o fanylion, cysylltwch â’r Parchedig Dr Trevor Reynolds ar trevorreynolds@ntlworld.com