Cyfnewid Ymchwil Peirianneg Ôl-raddedig Newydd yn cryfhau'r cysylltiad â Tsieina

Mae Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe wedi sefydlu Rhaglen Cyfnewid Ymchwil Ôl-raddedig newydd mewn Peirianneg gydag un o brifysgolion gorau'r byd - Prifysgol Tsinghua yn Beijing, yn Tsieina.

Tsinghua UniversityYn rhan o'r rhaglen bum mlynedd newydd, a ddechreuodd y mis hwn, bydd hyd at chwe myfyriwr PhD fel man cychwyn yn cael eu cyfnewid bob blwyddyn, am gyfnod o chwe mis i flwyddyn, ym meysydd ymchwil awyrofod, ynni, a chyfrifiadureg.

Mae gan Tsinghua University dros 25,900 o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.  Tybir yn eang mai'r brifysgol hon yw prifysgol orau Tsieina, ac mae yn gyson ymhlith 50 prifysgol orau'r byd. Sefydlwyd y Brifysgol ym 1911, a lleolir ei champws ar gyn erddi ymerodrwyr y Frenhinlin Qing, ac fe'i hamgylchynir gan nifer o safleoedd hanesyddol yng ngogledd-ddwyrain Beijing.

Mae'r rhaglen gyfnewid newydd hon yn cryfhau'r cysylltiadau sydd gan Abertawe â Tsinghua o ran prosiectau ymchwil blaenorol a ariannwyd gan y Gymdeithas Frenhinol, yr Academi Frenhinol Peirianneg, Sefydliad Gwyddoniaeth Naturiol Cenedlaethol Tsieina, Cyngor Ysgolheictod Tsieina, a Gweinidogaeth Addysg Tsieina.

Trwy'r cydweithredu blaenorol, cynhaliwyd nifer o ymweliadau ymchwil, oedd yn cynnwys dros 20 academydd o Abertawe a Tsinghua.

Mae'r rhaglen newydd yn cael ei gyrru yn ei blaen gan y cydweithredu ymchwil parhaus rhwng y ddwy brifysgol hefyd - yn benodol, y Rhaglen Cyfnewid Ymchwil PhD rhwng Tsieina a'r DU, a ariennir gan y Cyngor Prydeinig a Chyngor Ysgolheictod Tsieina.

Cynhaliwyd Cyd-weithdy Tsinghua-Abertawe cyntaf ar Fecaneg Gyfrifiadurol yn Tsinghua ym mis Gorffennaf 2011, a chynhelir yr ail weithdy yn Abertawe ym mis Gorffennaf eleni.

Mae Prifysgol Abertawe'n disgwyl croesawu ei myfyriwr PhD cyntaf o Tsinghua ym mis Gorffennaf hefyd.

Dywedodd yr Athro Javier Bonet, Pennaeth Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe: "Rydym yn hynod o falch o ehangu ymhellach ein cydweithredu gydag un o sefydliadau mwyaf blaenllaw'r byd.

"Roedd cyfnewid syniadau ymchwil yn ein gweithdy cyntaf ar y cyd ym mis Gorffennaf 2011 ym Mhrifysgol Tsinghua yn werth chweil iawn, ac rydym yn edrych ymlaen at gynnal yr ail weithdy yn Abertawe. Bydd ein myfyrwyr doethurol a'n staff yn elwa ar y rhyngweithio ymchwil hwn."

Dywedodd yr Athro Zhuo Zhuang, Pennaeth Ysgol Awyrofod Prifysgol Tsinghua: "Mae gan Brifysgol Abertawe enw da hirsefydlog rhyngwladol am Fecaneg Gyfrifiadurol a Pheirianneg Gyfrifiadurol ers dyddiau'r Athro Olek Zienkiewicz, a arloesodd ym maes dulliau elfennau cyfyngedig.

"Erbyn hyn, mae llawer yn tybio bod gwyddoniaeth a pheirianneg gyfrifiadurol yn drydydd biler chwilfrydedd gwyddonol, ac rydym yn falch ein bod wedi datblygu cydweithredu cryf ag Abertawe, sy'n arwain y byd o ran peirianneg gyfrifiadurol."

Dywedodd Dr Chenfeng Li, cydlynydd y rhaglen yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe: "Heb os nac onibai, Prifysgol Tsinghua yw prifysgol orau Tsieina, ac mae ganddi gryfder mawr o ran peirianneg a thechnoleg; ac mae Prifysgol Abertawe yn arwain y byd ym maes mecaneg gyfrifiadurol a pheirianneg gyfrifiadurol.

"Mae'r bartneriaeth strategol hon yn dod â chryfderau cyflenwol y ddau sefydliad at ei gilydd. Mae hynny'n caniatáu cynnal ymchwil o safon uchel yn fwy effeithlon, ond mae hefyd yn esgor ar gyfleoedd newydd am gydweithredu rhyngwladol."