Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru (C3W)

Siaradwr: Dr Paul Brooks

Teitl y Ddarlith: Ein Hinsawdd sy’n Newid: Gwyddoniaeth, Effeithiau a Pholisi

Dyddiad: Nos Fercher 17 Ebrill 2013

Amser: 6.30pm – 7.30pm

Lleoliad: Darlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe

Mynediad: Mynediad am ddim a chroeso i bawb

Arall: Derbyniad cyn y ddarlith o 6.00pm ymlaen

Gwybodaeth am y siaradwr:

Dr Paul Brooks yw cadeirydd Pwyllgor Amgylchedd Eurofer ac mae’n aelod o Bwyllgor Llywio Newid Hinsawdd Tata Sons, Pwyllgor Newis Hinsawdd Eurofer a Phwyllgor Newid Eurofer a Phwyllgor Polisi Amgylcheddol Sefydliad Dur y Byd.

Mae ganddo radd mewn Peirianneg Biocemegol o Brifysgol Abertawe a doethuriaeth mewn Arbed Ynni o Brifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste a MBA O Brifysgol Wawrick. Mae’n beiriannydd siartredig ac yn aelod o Sefydliad y Peirianwyr Cemegol.

Crynodeb o’r ddarlith: “Climate change and the steel industry – part of the solution not part of the problem”. Rhan o gyfres o ddarlithoedd cyhoeddus sy’n pwysleisio effaith newid y hinsawdd.

Cyswllt: I archebu lle neu am ragor o wybodaeth e-bostiwch: c.froyd@abertawe.ac.uk