Cantor a Chyflwynydd yn Taro Nodyn Gwyddonol

Wyn Davies, y cantor cyfarwydd o Gastell Nedd ac aelod blaenllaw Only Men Aloud wnaeth estyn croeso cynnes i bawb i babell GwyddonLe ar ddiwrnod cyntaf Eisteddfod yr Urdd 2013.

Wyn Davies GwyddonLe

Wyn yw cyflwynydd cyfres wyddonol newydd ar BBC Radio Cymru, Wyn ar Wyddoniaeth a bu wrthi’n casglu deunydd difyr i’w ddarlledu ar y rhaglen yn ystod ei ymweliad â’r GwyddonLe.

Bydd lleisiau nifer o arbenigwyr Prifysgol Abertawe ym meysydd microbioleg, daearyddiaeth a biowyddorau i’w clywed ar y rhaglen gyntaf ar 3 Mehefin.

Yn ystod yr agoriad swyddogol, soniodd Wyn am y cyfleoedd sydd ar gael i ymwneud â gwyddoniaeth yng Nghymru gan egluro sut mae wedi llwyddo i feithrin gyrfa fel fferyllydd.

Cafodd Wyn flas o weithgareddau’r GwyddonLe trwy gymryd rhan mewn cyfres o arbrofion cyffrous a baeddu ei ddwylo yng nghwmni rhai o wyddonwyr y dyfodol.

WynD1

S4C, Techniquest, Technocamps, y Gerddi Botaneg, Amgueddfa Cymru ag Adrannau Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe fydd rhai o’r sefydliadau fydd yn arddangos eu gwaith ac yn cynnig arlwy flaengar i ymwelwyr â’r GwyddonLe eleni.

Mae gan S4C gornel arbennig yn y GwyddonLe er mwyn rhoi blas i bobl ifanc o’r hyn sy’n digwydd yn y maes digidol ar hyn o bryd. Byddan nhw’n eu hannog i greu cynnyrch digidol cyffrous ym meysydd codio a datblygu Aps.

Mewn sesiwn arbennig brynhawn Iau, 30 Mai am 1 o’r gloch bydd Yr Athro Julian Hopkin o Sefydliad Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe yn ceisio dwyn perswad ar y genhedlaeth iau i ddilyn gyrfa mewn meddygaeth. Gobaith yr Athro Hopkin fydd ennyn eu brwdfrydedd a’u hysgogi i drafod pynciau meddygol o bwys.

Bydd rhywbeth at ddant pawb yn y GwyddonLe drwy’r wythnos, boed hynny’n arbrofion swnllyd gyda nitrogen, animeiddio gyda chwmni Dinamo, rheoli robotiaid cyfrifiadurol, rhoi tro ar gyflwyno’r tywydd neu gyffwrdd anifeiliaid amrywiol!

Yn ôl Wyn Davies: ‘‘Mae Eisteddfod yr Urdd ochr yn ochr â gwyddoniaeth wedi chwarae rhan flaenllaw yn fy natblygiad i yn bersonol ac yn broffesiynol, felly roedd hi’n bleser cael bod yn rhan o'r GwyddonLe eleni.'’

Meddai’r Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: ‘‘Rydym yn hynod falch o fod ynghlwm â’r GwyddonLe unwaith eto eleni ac yn ddiolchgar i Wyn Davies am arwain yr agoriad swyddogol.

Mae’r gwaith o godi Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd Prifysgol Abertawe ar y gweill felly bydd y GwyddonLe yn gyfle i ysbrydoli’r ymwelwyr i ymddiddori yn y gwyddorau a pharau â’u hastudiaethau yn y Brifysgol maes o law.

Hoffwn ddymuno pob llwyddiant i’r Brifwyl a gobeithio y bydd pawb yn picio i’r babell ac yn cael eu cyffroi gan yr hyn fydd ganddi i’w gynnig.’'