Caffi Gwyddoniaeth Mis Tachwedd The Severn Barrage: Europe's Largest Proposed Marine Renewable Energy Project

Mae Caffi Gwyddoniaeth Abertawe'n gyfle i bawb gael gwybod mwy am feysydd newydd, cyffrous, a chyfredol yn y byd gwyddoniaeth mewn modd anffurfiol a difyr.

Teitl: The Severn Barrage: Europe's Largest Proposed Marine Renewable Energy Project

Siaradwr: Yr Athro Roger Falconer o Brifysgol Caerdydd

Dyddiad: Dydd Mercher 27 Tachwedd 

Amser:  7:30pm

Lleoliad: Canolfan Dylan Thomas, Abertawe

Mynediad: Yn rhad ac am ddim, croeso i bawb

Crynodeb hirach: Yn ei ddarlith, bydd yr Athro Falconer yn trafod yr argae arfaethedig ar draws Môr Hafren. Os caiff ei adeiladu, bydd hyn yn gamp peirianneg enfawr, a bydd ymhlith prosiectau adeiladu mwyaf y byd.

Bydd yr Athro Falconer yn rhoi crynodeb o'r gwaith y mae'r Ganolfan Ymchwil Hydro-amgylcheddol ym Mhrifysgol Caerdydd wedi'i wneud i fodelu'r argae. Dangosir rhagfynegiadau efelychu'r argae mewn sawl ffurfwedd, gan gynnwys y canlyniadau o gynhyrchu ynni pan fydd y llanw yn llifo yn y ddau gyfeiriad, a'r canlyniadau am gynhyrchu ynni ar drai yn unig. Bydd y canlyniadau'n dangos ei bod yn well cynhyrchu ynni ar lanw a thrai, gan fod hynny'n lleddfu nifer o'r pryderon hydro-amgylcheddol ac yn cynnig gwell diogelwch yn erbyn llifogydd wrth gynnig bron cymaint o drydan ag a geir o gynhyrchu ar drai yn unig.

Manylion cyswllt: http://swansea.ac.uk/science/swanseasciencecafe/

Yngl┼Ěn â Chaffi Gwyddoniaeth Cymru

Bob mis, bydd arbenigwr blaenllaw yn ei faes/maes yn rhoi sgwrs ragarweiniol fer wedi'i dilyn gan sgwrs anffurfiol gyfeillgar. Gallwch gymryd sedd, ymlacio â diod a gwrando neu gymryd rhan yn y drafodaeth a'r ddadl. Mae trefnwyr y Caffi Gwyddoniaeth yn ymrwymedig i hyrwyddo'r gwaith o gysylltu'r cyhoedd â gwyddoniaeth a gwneud gwyddoniaeth yn atebol.

Cynhelir cyfarfodydd Caffi Gwyddoniaeth Cymru mewn gosodiadau hamddenol yng Nghaerdydd, Abertawe a Bangor. Maen nhw fel arfer yn anffurfiol ac yn hygyrch ac mae mynediad yn rhad ac am ddim. Maen nhw fel arfer yn cychwyn â sgwrs fer gan y siaradwr, sy'n wyddonydd neu'n awdur fel arfer, gydag egwyl gyflym ar ôl hynny ac yna rhyw awr o drafod.

Mae pynciau blaenorol wedi cynnwys mater tywyll, yr annwyd cyffredin, Dr Who, y Glec Fawr a therapïau amgen.

Cynhaliwyd y Cafes Scientifiques cyntaf yn y DU yn Leeds yn 1998. O hynny allan tyfodd y caffis yn raddol gan ymledu ar draws y wlad.

Ar hyn o bryd, mae rhyw 40 o gaffis yn cwrdd yn rheolaidd i glywed gwyddonwyr neu awduron gwyddoniaeth yn siarad am eu gwaith ac yn ei drafod â chynulleidfaoedd amrywiol.