Bocsio i ymddangos am y tro cyntaf yn yr ornest Farsity

Bydd Bocsio'n ymddangos yn y gystadleuaeth Farsity rhwng Caerdydd ac Abertawe am y tro cyntaf eleni wrth i dri ar ddeg o focswyr Abertawe - deuddeg dyn ac un fenyw, herio'u gwrthwynebwyr yn Undeb Prifysgol Caerdydd ar ddydd Llun 22 Ebrill am 7 pm.

Mae Abertawe wedi cael dechreuad gwych i'r flwyddyn yn barod gyda Josh Osborne yn ennill y fedal aur yng Nghategori Pwysau Trwm BUCS (Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain) ym mis Mawrth.

Varsity 2013

Meddai'r prif hyfforddwr Avoen Perryman: "Mae carfan Prifysgol Abertawe yn gobeithio y bydd buddugoliaeth yn y Farsity yn adeiladu ar lwyddiant Josh. Rydym wedi bod yn ymarfer yn galed ac yn gobeithio dathlu ein hymddangosiad Farsity cyntaf mewn steil trwy ddod â'r teitl yn ôl i Abertawe."

Sefydlodd Avoen, myfyriwr ymchwil doethurol ym Mhrifysgol Abertawe, y Clwb Bocsio ym mis Tachwedd 2007, pan oedd yn fyfyriwr israddedig blwyddyn gyntaf yn astudio Troseddeg. Mae Avoen, sydd wedi bod yn bocsio ac yn hyfforddi bocswyr ers ei arddegau, yn dweud mai dim ond ychydig o bobl oedd yn rhan o'r clwb i ddechrau ond heddiw mai ganddo 150 o aelodau. 

Meddai Avoen: "Rydw i wrth fy modd yn rhedeg y clwb hwn ac yn gwneud gwahaniaeth i brofiad pobl yn y Brifysgol, ac i'w bywydau o bosib. Mae tri o'n bocswyr blaenorol bellach yn hyfforddwyr bocsio ac mae cwpl a wnaeth gyfarfod yn y clwb bellach wedi dyweddïo!" 

Mae'r clwb yn ymarfer ar hyn o bryd yng Nghanolfan Chwaraeon y Brifysgol ac yn Gampfa'r Warehouse yn Abertawe.  Ond mae cynlluniau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf yn cynnwys campfa newydd yn ardal Sandfields y ddinas gyda £25k o ariannu gan yr elusen Brydeinig 'Sported'.

Meddai Avoen: "Rydym am i bobl ifanc o'r ddinas ddod i'n campfa, gwella eu ffitrwydd, datblygu sgiliau bocsio a dysgu gwerth disgyblaeth.  Rydym yn gobeithio fel myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, y gallwn fod yn fentoriaid i'n haelodau iau.

Varsity boxing

"Rydym am i'r gampfa hon ddod yn gyfleuster gwych i'r gymuned ac i ddod â myfyrwyr ac ieuenctid lleol at ei gilydd i greu ysbryd cymunedol go iawn, i greu rhagor o weithgareddau elusennol a hefyd i helpu lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal."

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Farsity: http://www.welshvarsity.com/varsity-shield/

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Sported: http://www.sported.org.uk/in-your-area/wales/supported-projects/swansea-university-abc

Hannah Dicks a fydd yn gwneud eu hymddangosiad Farsity cyntaf yr wythnos nesaf yn ymarfer gydag enillydd medal aur BUCS Josh Osbourne.