Awtistiaeth: Cynnig cwrs newydd i weithwyr iechyd proffesiynol

Wrth i fis Ymwybyddiaeth Awtistiaeth dynesu at ei ddiwedd, mae Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe wedi cadarnhau cwrs gradd Meistr yn y Gwyddorau mewn Awtistiaeth a Chyflyrau Perthynol a fydd yn cael ei gynnig yn y flwyddyn academaidd nesaf 2013/14.

Mae'r cwrs, sy'n amodol i ddilysu, wedi'i fwriadu ar gyfer yr holl weithwyr iechyd proffesiynol o Feddygon Teulu, nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol i weithwyr anghenion addysgol arbennig a seicolegwyr. Nod y cwrs yw edrych ar y prosesau diagnosis ac asesu yn ogystal ag archwilio'r effaith o fyw gydag awtistiaeth a rheoli awtistiaeth a chyflyrau perthynol.

Meddai Dr Gareth Noble, Cyfarwyddwr Graddau Meistr a Addysgir y Coleg Meddygaeth: "Mae Awtistiaeth a'i chyflyrau perthynol yn gyflyrau hyd oes, ac mae datblygu'r rhaglen hon yn ymateb i'r galw am gyfleoedd addysgol i gefnogi'r holl weithwyr proffesiynol sy'n rhan o ddarparu gwasanaethau perthynol ag Awtistiaeth neu sydd â diddordeb academaidd mewn Awtistiaeth.”