Arddangosfa yn dangos cynnydd SPECIFIC

Bydd prosiect arloesol Prifysgol Abertawe, SPECIFIC yn dangos ei gynnydd yn arddangosfa Innovate 2013 yn y Ganolfan Dylunio Busnes, Llundain.

Mae SPECIFIC, a arweinir gan Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe gyda Tata Steel fel y prif bartner diwydiannol, yn ceisio datblygu cynnyrch dur a gwydr swyddogaethol wedi'u caenu a fydd yn trawsnewid toeau a waliau adeiladau yn arwynebau a fydd yn cynhyrchu, yn storio ac yn rhyddhau ynni.

Meddai Dr Ian Mabbett o brosiect SPECIFIC: "Gwnaethom arddangos yma am y tro cyntaf dwy flynedd yn ôl pan yr oedd y prosiect yn ei gamau cynnar iawn. Bryd hynny, gwnaethom ddangos esiamplau maint A4 o gaenau swyddogaethol sydd naill ai yn cynhyrchu, yn storio neu'n rhyddhau ynni ar gyfer adeiladau.

"Mae pethau yn sicr wedi symud ymlaen ers hynny ac eleni gallwn ddangos ein bod wedi parhau i wneud cynnydd cyflym ac wedi datblygu cyfleusterau peilot sy'n cynhyrchu arddangosiadau mwy o faint o gaenau swyddogaethol a fydd yn caniatáu i ni asesu eu perfformiad ar adeiladau. Mae'r gyfradd hon o gynnydd yn tanlinellu'r ffaith fod Canolfannau Arloesi a Gwybodaeth, wedi'u cefni gan TSB ac EPSRC, yn gallu creu partneriaethau diwydiannol, academaidd a llywodraethol pwerus."