Adran Addysg Barhaus Oedolion Beth sy'n Digwydd - The History of the Medieval Child

Cynhelir y ddarlith gymunedol nesaf yng nghyfres rad ac am ddim Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO) Prifysgol Abertawe yn hwyrach y mis hwn.

Siaradwr:  Gwenda Phillips

Teitl y Ddarlith: A History of the Medieval Child

Dyddiad:  Dydd Gwener, 13 Rhagfyr 2013

Amser:  1.30 pm - 3.15 pm

Lleoliad:  Yr Ystafell Ddarganfod, Llyfrgell Ganolog Abertawe, Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe

Mynediad:  Mae mynediad yn rhad ac am ddim, ond gan fod lle'n gyfyngedig yn y lleoliad, gofynnwn i chi archebu lle ymlaen llaw fel na chewch eich siomi.

Crynodeb o'r ddarlith: Yn y ddarlith hon, bydd Gwenda Phillips yn trafod bywyd plentyn o fewn y teulu yn y canol oesoedd, a natur y dystiolaeth.

Cysylltwch â:  Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01792 602211, neu anfonwch neges e-bost at: adult.education@swansea.ac.uk neu ewch i www.swansea.ac.uk/dace