Abertawe yn croesawu nôl yr awdur Almaenaidd adnabyddus, Jörg Bernig

Bydd yr awdur Almaenaidd Jörg Bernig, a dreuliodd ddwy flynedd yn gweithio fel tiwtor iaith ym Mhrifysgol Abertawe, yn dychwelyd i Abertawe i weithio gyda myfyrwyr a staff fel Awdur Preswyl yng Nghanolfan Diwylliant Cyfoes yr Almaen, fel rhan o gynllun a gefnogir gan Lywodraeth yr Almaen.

Ag yntau yn fardd ac yn gyn fwyngloddiwr sy’n trafod materion yn ymwneud ag hunaniaeth yn ei waith, efallai nad yw’n syndod fod Herr Bernig wedi magu cysylltiadau â Chymru.

Jorg BernigDaeth Jörg Bernig i weithio yn yr adran Almaeneg ar ddechrau’r 1990au, yn fuan wedi cwymp Wal Berlin. Cyn hynny roedd yn fwyngloddiwr wraniwm yn Nwyrain yr Almaen a bu hefyd yn gwasanaethu ym myddin yr Almaen. Astudiodd Saesneg a Llenyddiaeth Almaeneg yn Leipzig a Berlin.

Ers 1998 mae wedi cyhoeddi barddoniaeth, straeon byrion, a thair nofel - un ohonynt  Weder Ebbe noch Flut, (Na Llanw na Thrai) wedi ei lleoli yn Abertawe.   Mae iddi ddisgrifiadau manwl iawn a chyfoethog, sy’n cysylltu’r presennol a’r gorffennol mewn rhyddiaith farddonol.

Llun:  Jörg Bernig  ©Ilka Meffert

Thema ganolog i’w waith yw’r syniad o Mitteleuropa - syniad o Ewrop ganolog sy’n torri ar draws ffiniau cenedlaethol. Dyfarnwyd nifer o wobrwyon mawreddog iddo am ei weithiau llenyddol, gan gynnwys Gwobr Hölderlin, Gwobr Lessing a Gwobr Eichendorff.  Cyfieithwyd ei waith i’r ieithoedd Rwmaniaidd, Pwyleg, Lithwanaidd, Latfiaidd, Eidaleg, Tsieceg, a’r Saesneg.

Mae ymweliad Herr Bernig, a gefnogir gan y Gwasanaeth Cyfnewid Academaidd Almaenaidd, (DAAD), yn cynnwys nifer o weithgareddau gyda myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach, gan gynnwys:

•    Gweithdai cyfieithu barddoniaeth a darlleniadau ar gyfer staff a myfyrwyr
•    Darlleniadau cyhoeddus o’i waith, gyda lansio casgliad dwyieithog flower angel ship, yn Noah’s Yard, yn yr Uplands (7.30, 13 Tachwedd).
•    Ymweliadau â dosbarthiadau cyfieithu a digwyddiadau i fyfyrwyr


JOrg BernigDywedodd Jörg Bernig:

Rwy’n edrych ymlaen at ddychwelyd i Abertawe, lle treuliais ddwy flynedd hapus sy’n golygu llawer i mi. Rwy wir am ddiolch i’r myfyrwyr yn Abertawe am ddysgu fy iaith, ac i ddod i adnabod llenyddiaeth a diwylliant fy rhan i o’r byd, canolbarth Ewrop.

Tra byddaf yn Abertawe rwy’n gobeithio y gallaf weithio ar y prosiectau rwyf wedi eu dechrau. Hefyd meinhau fy nghlust i’r farddoniaeth frodorol. Rwy’n gobeithio dod ar draws rhywbeth annisgwyl, ac y bydd rhywun, neu ryw ddarn o waith a ddarllenaf yn galw allan: “Hei, ti, gwranda!”

Dywedodd Dr Brigid Haines, Darllenydd Almaeneg yn yr Adran Ieithoedd:

Rydym yn falch iawn i groesawu Jörg Bernig yn ôl i Abertawe ac i Ganolfan Diwylliant Cyfoes yr Almaen. Cyffyrddodd â staff a myfyrwyr fel ei gilydd gyda’i egni a’i frwdfrydedd pan oedd yn diwtor yma ac mae wedi ffurfio cyfeillgarwch cryf.

Mae wedi mynd ymlaen i ddod yn nofelydd a bardd llwyddiannus sy’n ysgrifennu am ganolbarth Ewrop, bywyd yn Nwyrain yr Almaen a hefyd am ei atgofion o Abertawe. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i’w gyflwyno i genhedlaeth newydd o fyfyrwyr ac i ddarganfod ei waith.

Llun:  © Konrad Adenauer Stiftung Riga, Lettland/Latvia

Mae’r Ganolfan Diwylliant Cyfoes yr Almaen ym Mhrifysgol Abertawe wedi croesawu nifer o awduron o wledydd lle siaredir Almaeneg; ymhlith y gwesteion blaenorol roedd Peter Schneider, Uwe Timm, Volker Braun, Esther Dischereit, Ilija Trojanow, Zafer Senocak a’r awdur Nobel Herta Müller, a dderbyniodd gymrodoriaeth er anrhydedd o’r Brifysgol yn 2012.

DAAD logo

 

 

Gwybodaeth bellach am Jörg Bernig – safle Almaeneg

Deg rheswm da dros astudio Almaeneg