Abertawe 2014 - Dadorchuddio Arwydd y Bencampwriaeth

Bu un o arweinwyr blaenllaw o'r byd chwaraeon paralympaidd yn Abertawe heddiw i ddadorchuddio'r Arwydd unigryw a gaiff ei ddefnyddio i hyrwyddo Pencampwriaeth Athletau Ewrop Abertawe 2014 y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol.

Swansea 2014 Championship Mark larger

Dadorchuddiwyd yr arwydd mewn digwyddiad yn Abertawe ar ddyddiad sydd flwyddyn yn union cyn y Bencampwriaeth.

Roedd Xavier Gonzalez, Prif Weithredwr y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol, ym Mhrifysgol Abertawe, ynghyd ag athletwyr o Gymru sy'n gobeithio cystadlu yn 2014, am y lansiad swyddogol. Nod trefnwyr y digwyddiad yw sicrhau mai Abertawe 2014 fydd y Bencampwriaeth fwyaf a gorau hyd yma, gan osod safon newydd o ran trefnu, ymestyn allan, a chyflawniad, a chan adeiladu ar lwyddiant Llundain 2012 a Gemau Pen-blwydd Sainsbury's Athletau Prydain a gynhaliwyd ynghynt eleni. I danlinellu'r uchelgais hon, lluniwyd Arwydd unigryw a nodedig sy'n cynrychioli Abertawe a Chymru. Er bod lliwiau coch, gwyrdd, a glas y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol yn sail i'r Arwydd, mae hefyd yn ddeinamig a modern.

Wrth siarad am gysyniad y dyluniad nodweddiadol Cymreig, dywedodd Chris Fox o Goldfox - yr asiantaeth greadigol a luniodd yr Arwydd:

"Mae'r Arwydd yn cynrychioli pawb trwy gynrychioli neb. Hynny yw, yn gwbl fwriadol, nid yw'n cynrychioli pobl mewn modd gweledol o gwbl. Yn lle hynny, ein teimlad oedd mai'r ffordd orau o uno athletwyr a'u cefnogwyr o bob cefndir oedd trwy siarad â nhw trwy emosiynau a gwerthoedd. Mae'r Arwydd yn defnyddio draig Cymru i symboleiddio'r balchder, y nerth, a'r dyfalbarhad sydd eu hangen i gystadlu mewn chwaraeon ar y lefel uchaf. Mae hefyd yn arwydd sy'n croesawu athletwyr, gwylwyr, a busnesau i Gymru, i Abertawe, ac i'r Bencampwriaeth, gan ofyn iddynt fynd o'r gemau gyda rhywfaint o ysbryd y ddraig ynddynt; wedi'u grymuso, yn falch, ac yn barod i wynebu'r byd o'r newydd.

Dywedodd Paul Thorburn, Cadeirydd Abertawe 2014:

"Gyda blwyddyn i fynd tan ddechrau Pencampwriaeth 2014, dwi'n hynod o falch y caiff Abertawe 2014 ei gydnabod ledled y byd trwy'r brandio arloesol hwn.

"Bydd cynnal y Bencampwriaeth yn ddigwyddiad gwych i Abertawe ac i Gymru. Cewch fod yn sicr o hyn - byddwn nid yn unig yn cynnal pencampwriaeth ragorol y gall Abertawe a Chymru fod yn falch ohoni, ond byddwn hefyd yn darparu awyrgylch proffesiynol a chroesawgar, gan adlewyrchu gwres cenedl wahanol iawn i unrhyw genedl arall yn y byd!"

Dywedodd Xavier Gonzalez, Prif Swyddog Gweithredol y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol:

"Rydym yn hynod o falch y cynhelir pencampwriaeth ryngwladol fawr arall ym Mhrydain Fawr, ac yn benodol yng Nghymru. Mae Abertawe 2013 yn adeiladu ar etifeddiaeth wych Gemau Paralympaidd Llundain 2012, ac yn ymestyn yr etifeddiaeth honno ymhellach ar draws Ynysoedd Prydain. Gallwn fod yn sicr y bydd athletwyr gorau Ewrop yn cyrraedd y ddinas anhygoel hon ymhen blwyddyn gyda'r gobaith o berfformio'n gryf wrth baratoi at Rio 2016."

Heddiw, i ddathlu dadorchuddio logo Abertawe 2014, mae'r Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol yn lansio gwefan y digwyddiad, sef www.IPCathleticseuros2014.org lle mae modd dilyn y newyddion diweddaraf yn ystod y 12 mis nesaf.

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones:

"Dwi wrth fy modd y cynhelir y bencampwriaeth yn Abertawe. Mae hyn yn tanlinellu ymhellach ymrwymiad Cymru i gefnogi a hyrwyddo chwaraeon cynhwysol.

"Bydd y digwyddiad yn rhoi Abertawe a Chymru ar y llwyfan byd-eang, a bydd, unwaith yn rhagor, yn amlygu ein gallu i gynnal digwyddiadau chwaraeon mawr, rhyngwladol, uchel eu proffil. Bydd y Bencampwriaeth yn denu miloedd o ymwelwyr o Ewrop a thu hwnt, ac yn dod â buddion economaidd sylweddol i'r rhanbarth."

Bydd y Bencampwriaeth yn adeiladu ar etifeddiaeth Gemau Paralympaidd 2012, gan roi Cymru ar y map, fel cenedl sy'n gallu cynnal digwyddiadau chwaraeon anabledd llwyddiannus uchel eu proffil.

Cynhelir y digwyddiad ym Mhrifysgol Abertawe, fydd yn darparu'r lleoliad a phentref yr athletwyr. Cefnogir y Brifysgol gan dîm cryf sy'n cynnwys Chwaraeon Anabledd Cymru, Cyngor Abertawe, Llywodraeth Cymru, Athletau Prydain, ac Athletau Cymru.

Bydd Abertawe 2014 yn ddigwyddiad o'r radd flaenaf trwy gyfuno arbenigedd sylweddol o ran cynnal pencampwriaethau uchel eu proffil, â gwybodaeth sylweddol o ran rheoli a chefnogi athletwyr elitaidd.

Wedi croesawu gwersylloedd hyfforddi timau paralympaidd Mecsico a Seland Newydd yn 2012, mae Abertawe eisoes wedi dangos ei allu i gyflawni ar gyfer chwaraeon anabledd yn y cyfnod cyn Gemau Llundain. Bydd cynnal y Bencampwriaeth ym mis Awst 2014 yn helpu i adeiladu ar hynny, gan gefnogi ymrwymiad Prifysgol Abertawe i ddarparu cyfleusterau chwaraeon blaenllaw, ac i barhau ymrwymiad y Ddinas i chwaraeon cynhwysol.