Cynhadledd Arloesi Gofal Iechyd

Cynhelir ail Gynhadledd Flynyddol Canolfan Arloesi Ymarfer Cymru ar 28/29 Tachwedd 2012 yn Adeilad Glynd┼Ár, Campws Singleton.

Trefnwyd y gynhadledd gan yr Adran Nyrsio yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Themâu arbennig y gynhadledd yw dementia a gofal lliniarol, a bydd cyflwyniadau rhagorol yn y ddau faes yn amlygu sut mae ymarferwyr yn derbyn y cyfrifoldeb am arloesi yn eu hymarfer eu hunain, ac am yrru gwasanaethau a gofal yn eu blaen. Y neges fynych yw bod yn rhaid i'r claf fod yn ganolbwynt y gofal, a bod arloesi'n hanfodol i sicrhau bod hynny'n digwydd. 

Traddodir anerchiadau allweddol gan:

Y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan, Canghellor Prifysgol Abertawe am 10am ddydd Iau, 29 Tachwedd, a chan

Yr Athro Jean White, Prif Swyddog Nyrsio Cymru am 1pm ddydd Gwener 30 Tachwedd.

Ymhlith y siaradwyr eraill fydd:

Lisa Marshall a Tom Alexander – Bwrdd Iechyd Hywel Dda: yn trafod y Cynllun Pili Pala ar gyfer y rhai â Dementia (dydd Iau).

Julie Barnes ac Allan Barham: yn trafod Arloesi Ymarfer yn Uned Gardioleg Treforys, a Chynnwys Defnyddwyr y Gwasanaethau (dydd Iau).

Andrea Higgins, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, Bwrdd Iechyd Hywel Dda: yn trafod Profiadau Ysgoloriaeth Deithio Sefydliad Florence Nightingale i astudio'r Gwasanaeth Dementia ar draws India (dydd Gwener).

Mae rhaglen lawn y gynhadledd ddeuddydd yn cynnwys digwyddiadau ymylol dros ginio hefyd. 

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ac yn agored i staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a staff Bwrdd Iechyd Hywel Dda, yn ogystal ag i academyddion yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe. 

Mae croeso i westeion hefyd. 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: 

 

Ruth Davies: Adran Nyrsio, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe,

r.e.davies@abertawe.ac.uk

Louise Hughes: Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg,

Louise.Hughes3@wales.nhs.uk

Judith Bowen: Bwrdd Iechyd Hywel Dda,

Judith.Bowen@wales.nhs.uk