A photo of Singleton Campus including Singleton park and a view of the sea

Dr Zoe Clegg

Darlithydd mewn Addysg, Education and Childhood Studies

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987737

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Zoë Clegg yn Ddarlithydd mewn Addysg yn Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe. Mae ganddi ddiddordeb ym maes Dinasyddiaeth Ieuenctid a diddordeb penodol yn natblygiad y Cwricwlwm newydd i Gymru. Mae ei diddordebau eraill yn cynnwys cyfranogiad ieuenctid, llais ieuenctid, a defnyddio dulliau ymchwil ansoddol a chreadigol yn enwedig o ran cynnwys pobl ifanc yn y broses ymchwil. 

Meysydd Arbenigedd

  • Dinasyddiaeth Ieuenctid
  • Hawliau Plant
  • Cyfranogiad Ieuenctid/Llais Ieuenctid
  • Addysg a Pholisi Ieuenctid
  • Dulliau Ymchwil Ansoddol
  • Dulliau Ymchwil Creadigol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Dulliau Ymchwil Ansoddol
  • Astudiaethau Cwricwlwm 
  • Cymdeithaseg ac Athroniaeth Addysg