bay campus location
Dr James Wallace

Dr James Wallace

Darlithydd, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295779

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae James yn ddarlithydd yn y grŵp pwnc Pobl a Sefydliadau yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe.

Cwblhaodd James ei PhD ym Mhrifysgol Caerdydd yn ddiweddar. Mae ei thesis yn rhoi sylw i raglenni lles yn y gweithle o ran y cysylltiadau pŵer rhwng cyflogwr a chyflogai, gan ystyried beth mae'n ei olygu i fod yn sâl neu'n iach o fewn y gweithle. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys rheolaeth feirniadol ac astudiaethau trefniadaeth, yn enwedig o ran materion fel pŵer a hunaniaeth yn y gweithle.

Ar hyn o bryd mae James yn addysgu modiwlau ar Reoli Pobl, Rheoli Adnoddau Dynol ac Ymddygiad Sefydliadol. Mae'n Gymrawd Cysylltiol o'r Academi Addysg Uwch.

Meysydd Arbenigedd

  • Astudiaethau Trefniadaeth
  • Astudiaethau Rheoli Critigol
  • Pŵer
  • Goddrychedd
  • Foucault
  • Lles yn y Gweithle