Swansea Bay Campus
Mr Scott Tuppen

Mr Scott Tuppen

Darlithydd, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513089

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar ôl cwblhau gradd gymhwyso yn y Gyfraith, dechreuodd Scott yrfa yn maes rheoli masnachol wrth gwblhau astudio ôl-raddedig yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Caerdydd hefyd, lle bu'n arbenigo mewn cyfraith fasnachol gydag eiddo deallusol.

Ar ôl gyrfa amrywiol ym maes rheoli, enillodd Scott Statws Athro Cymwysedig, ar ôl iddo gwblhau cwrs TAR gyda lleoliadau gwaith gan addysgu'r gyfraith a busnes.

Yn 2014, fe'i penodwyd yn ddarlithydd yn yr Ysgol Reolaeth lle mae'n darlithio dros ystod eang o bynciau ar hyn o bryd, gan gynnwys strategaeth ac  entrepreneuriaeth.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Contract
  • Entrepreneuriaeth
  • Cyfraith Cyflogaeth
  • Strategaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Cyfraith Busnes a Chyflogaeth
  • Entrepreneuriaeth
  • Marchnata a Strategaeth
Ymchwil Cydweithrediadau