Swansea University
male smiling

Yr Athro Hejamadi Rao

Distinguished Research Professor (Fractional), Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae H. Raghav Rao yn Athro Ymchwil Nodedig yn Adran Fusnes Prifysgol Abertawe ar sail ffracsiynol. Mae hefyd yn Gadeirydd Nodedig AT&T mewn Sicrwydd Seilwaith a Diogelwch yng Ngholeg Busnes Prifysgol Texas yn San Antonio (UTSA), ac mae ganddo benodiad cwrteisi fel athro llawn yn Adran Cyfrifiadureg UTSA. Cyn gweithio yn UTSA, yr Athro Rao oedd Athro Gwasanaeth Nodedig SUNY ym Mhrifysgol Buffalo. Graddiodd o Ysgol Reolaeth Krannert i Raddedigion ym Mhrifysgol Purdue.

Meysydd Arbenigedd

  • Systemau gwybodaeth rheoli
  • Systemau cefnogi penderfyniadau
  • E-fusnes
  • Systemau rheoli ymateb brys
  • Sicrwydd gwybodaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Sicrwydd Gwybodaeth.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau